Ny studie granskar undantag i kemikalielagstiftningen för begränsade ämnen i återvunnet material

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samverkar för att bygga upp kunskap om hur materialåtervinningen kan öka utan att särskilt farliga ämnen återcirkuleras. Som en del i detta arbete presenterar Kemikalieinspektionen en konsultrapport om undantag för begränsade ämnen i återvunnet material i EU:s kemikalielagstiftning.

Syftet med rapporten, som tagits fram av Ramböll på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, har varit att ta reda på vilka undantag som finns för begränsade ämnen i återvunnet material i kemikalielagstiftningarna Reach, POPs och RoHS. Syftet var även att analysera skälen till att införa undantagen och undersöka i vilken grad undantagen har använts av återvinningsbranschen.

– Vi ville veta mer om vilka skäl som kan ligga till grund för undantag för begränsade ämnen i återvunnet material och hur undantagen sedan har använts i praktiken, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Rapporten visar att det finns få undantag för återvunnet material i kemikalielagstiftningarna Reach, POPs och RoHS. Det skiljer sig även åt mellan lagstiftningarna hur väl anledningen till att införa undantagen framgår. Rapporten visar också att det varierar i vilken utsträckning återvinningsbranschen har använt sig av undantagen.

– Den här rapporten är en del av ett pågående arbete och belyser frågor inom ett relativt nytt område inom lagstiftningen. Rapporten är ett bra underlag för diskussion om hur särskilt farliga ämnen i återvunnet material ska hanteras framöver både för oss som arbetar med utveckling av lagstiftning och för företrädare inom återvinningsbranschen, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Läs hela rapporten (PDF 656 kB) , 655.9 kB.

För mer information, kontakta gärna:
Ellen Ingre-Khans, utredare, 08-519 41 161
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen