Giftfri miljö är en av nycklarna till genom­förandet av målen i Agenda 2030

I juni överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet av Agenda 2030. Åtgärder för att nå riksdagens miljömål är en central del i utförandet. Kemikalieinspektionens arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är en av nycklarna till genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Kemikalieinspektionen arbetar i Sverige, inom EU och globalt med att utveckla regler för kemiska produkter och varor, och för att på andra sätt få samhällets aktörer att agera förebyggande så att människor, djur och miljö inte utsätts för skadliga kemikalier. Kemikalieinspektionen ser detta som en förutsättning för att nå de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

– Vi välkomnar regeringens proposition som anger inriktningen för samhällets arbete med Agenda 2030-målen. En hållbar konsumtion och produktion förutsätter ansvarsfull hantering av kemikalier. Ska vi på riktigt få till en cirkulär ekonomi och skydda barn och andra känsliga grupper samt den biologiska mångfalden, måste användningen av de allra farligaste ämnena fasas ut, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

– Hela samhället behöver arbeta för giftfritt från början i material och varor. För att inte lämna över problem till nästa generation är det självklart att vi ska förebygga skador av kemikalier på människor och miljön, globalt och i alla led. Jag är stolt och glad över att få leda en myndighet som har en så pass central roll i hållbarhetsarbetet. Vi har stora gemensamma utmaningar framför oss och samtidigt finns möjligheter att påverka utvecklingen positivt med en gemensam inriktning för hela samhället, fortsätter Per Ängquist.

Läs mer om hur Kemikalieinspektionen arbetar med Agenda 2030

Läs proposition Sveriges genomförande av Agenda 2030, Prop. 2019/20:188 Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.