Sverige vill ha en ambitiös EU-strategi för kemikalier

Sverige har tillsammans med nio andra länder skickat ett gemensamt inspel till EU-kommissionen om att ta fram en kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö. Inspelet fokuserar bland annat på behovet att utveckla säkra och hållbara alternativ till farliga ämnen.

Inspelet till EU-kommissionen skickades gemensamt av Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien och Österrike. I skrivelsen lyfter länderna frambehovet av att ta fram en EU-handlingsplan för PFAS-ämnen, att risken med hormonstörande ämnen regleras i all relevant lagstiftning och att varor som säljs via e-handeln ska vara säkra och inte innehålla kemikalier som är förbjudna inom EU.

Sverige har även skickat ett inspel på hur EU:s kemikalielagstiftning kan förbättras och vad en EU-kemikaliestrategi för hållbarhet bör innehålla. Inspelet innehåller förslag inom fyra områden:

  • fasa ut särskilt farliga ämnen
  • stimulera säker design och giftfria kretslopp för en innovativ cirkulär ekonomi
  • hantera existerande brister i kemikaliepolicy
  • agera globalt för en ny agenda för kemikalier och avfall efter 2020

Läs mer och ta del av de inskickade inspelen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Helene Kanellopoulos, utredare, 08-519 41 389
Ellen Ingre-Khans, utredare, 08-519 41 161
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen