Kemikalieinspektionen för­länger lätt­nader för till­verk­ning och för­sälj­ning av des­infek­tions­medel

Sedan i mars accepterar Kemikalieinspektionen tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Detta ställningstagande förlängs nu till och med den 30 september.

Kemikalieinspektionen bedömer att behovet av ökad tillgång till desinfektionsmedel finns kvar på grund av den rådande situationen med spridningen av coronaviruset. Därför förlänger Kemikalieinspektionen ställningstagandet om att inte kontrollera efterlevnad av artikel 95-listan i EU:s biocidförordning till och med den 30 september 2020 för alla typer av tillhandahållande på marknaden. Det tidigare ställningstagandet gällde till och med den 30 juni.

För den som i senare led vill tillhandahålla ett desinfektionsmedel som släppts ut på marknaden före den 30 september, gäller ställningstagandet till och med den 31 december 2020. Till exempel kan apotek eller butiker som har köpt in desinfektionsmedel före den 30 september 2020 sälja dessa till och med årsskiftet utan att Kemikalieinspektionen kommer att kontrollera om tillverkare eller leverantörer finns på artikel 95-listan.

Övriga undantag och dispenser

I mars fattade Kemikalieinspektionen även beslut om ett antal undantag från godkännandekravet för vissa desinfektionsmedel. Besluten löper ut i september 2020. Om behovet av en ökad tillgång till desinfektionsmedel kvarstår kan Kemikalieinspektionen komma att fatta nya beslut om dispenser.

Kemikalieinspektionen medger även undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för desinfektionsmedel till och med den 30 december 2020. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Undantaget finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3).
Kemikalieinspektionen kommer att löpande ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att öka tillgången till desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset.

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO). Den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten och WHO har rekommenderat användning av desinfektionsmedel för att förebygga och motverka smittspridning som ett komplement till allmän rengöring och handtvätt. Det finns risk för brist på desinfektionsmedel för att begränsa spridningen av Coronavirus SARS-CoV-2 som kan ge upphov till covid-19.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).
För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg Länk till annan webbplats..