Debattartikel: Fasa ut de farliga PFAS-kemikalierna från kommuner och regioner

Kemikalieinspektionen har inlett ett arbete för att förbjuda ”evighetskemikalierna” PFAS i hela EU. Medan den mödosamma EU-processen pågår kan kommuner och regioner agera för att minska riskerna för hälsa och miljö redan i dag, skriver Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Så här års är det många som köper nya sportkläder för att idrotta utomhus. När man kommit fram till kassan i sportaffären som får man ofta frågan om man vill köpa impregnering till de nya kläderna för extra skydd mot regn och smuts. Har du någonsin funderat över vad den där sprayen innehåller för något?

De senaste åren har flera kommunala vattentäkter och privata brunnar förorenats av PFAS, en grupp kemikalier som inte bryts ner och där vissa ansamlas i våra kroppar och är giftiga. Ronneby, Karlskrona och Uppsala är exempel på kommuner som upptäckt en överskridning av Livsmedelsverkets åtgärdsgränser av ämnena i dricksvattnet. Detta har lett till stora kostnader när vattentäkter måste stängas och ny reningsutrustning måste installeras. Detta har också medfört stor oro och lidande för de boende när de insett att vuxna och barn druckit vatten som innehåller PFAS, något som bland annat Kaliber i Sveriges Radio har rapporterat om.

PFAS eller högfluorerade ämnen är en grupp syntetiskt framställda ”evighetskemikalier”. Det finns inga studier som visar att PFAS bryts ner under normala förhållanden i naturen. De kan brytas ner till andra närbesläktade ämnen, som i sin tur inte bryts ner. Vissa av ämnena kopplas till skadliga effekter som allt från olika cancerformer till påverkan på immunförsvaret och kolesterolhalter, samt påverkan på födelsevikt hos nyfödda. Fler än 4 700 PFAS-ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället i bland annat allväderskläder, kosmetika, stekpannor och brandskum. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Forskare hittar PFAS på så avlägsna platser som Arktis och i de djur som lever där.

Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med att fasa ut användningen av PFAS i EU och i Sverige. Vi har inlett ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram det omfattande underlag som krävs för ett begränsningsförslag till EU-kommissionen. Ett sådant förslag väntas vara klart senast 2023. Tillsammans med de andra länderna vill vi förbjuda all användning av PFAS som inte är nödvändig för samhället. I förlängningen vill vi också uppnå en giftfri cirkulär ekonomi, det vill säga att varor och material kan återvinnas utan att de innehåller skadliga kemikalier, och minska den samlade exponeringen av kemikalier.

Det kommer att ta flera år innan PFAS kan vara förbjudet i EU. Men det finns mycket som beslutsfattare i kommuner och regioner kan göra redan nu för att snabba på utfasningen och minska miljöproblemen som PFAS kan orsaka.

  • Börja med att fasa ut PFAS redan nu. Här är upphandling ett jätteviktigt instrument som offentliga aktörer kan använda sig av. För många användningar finns alternativ och många svenska företag arbetar dessutom frivilligt med utfasning av farliga ämnen.
  • Använd PRIO-guiden som är ett webbaserat verktyg som hjälper företagens inköpare och produktutvecklare liksom offentliga upphandlare och miljösamordnare i substitutionsarbetet. Substitutionscentrum vid RISE är också en viktig kunskapspartner i dessa frågor.
  • Återvinn inte material och varor som innehåller PFAS. På så sätt fasar vi ut de farliga ämnena ur kretsloppet.
  • Ställ höga och likvärdiga kemikaliekrav på såväl jungfruliga material som återvunna material.
  • Undersök vattentäkter och grundvattnet efter föroreningar av PFAS.

Vi driver arbetet för en utfasning av PFAS i Sverige och i EU, och jag vill uppmana er att gå före redan nu i era kommuner och regioner. Kroka arm med oss i det viktiga arbetet för att stärka skyddet för hälsa och miljö från farliga kemikalier som PFAS.

Per Ängquist
generaldirektör, Kemikalieinspektionen

Debattartikeln är publicerad på Aktuell Hållbarhets webbplats den 29 maj 2020

Länk till debattartikeln på Aktuell Hållbarhets webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se