Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter.

– PFAS är mycket svårnedbrytbara i miljön och riskerar att leda till föroreningar av grund- och dricksvattnet. Vissa är påvisat skadliga för hälsan och har bland annat kopplats till utveckling av vissa cancerformer. Med det här initiativet vill vi minimera användningen av PFAS i Europa, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Dessutom är många PFAS vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas.

Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i EU och i Sverige. Myndigheten har inlett ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram det omfattande underlag som krävs för ett begränsningsförslag inom EU:s kemikalielagstiftning Reach. Syftet med förslaget är att förbjuda all användning som inte är nödvändig för samhället.

Som en del av arbetet har myndigheterna nu tagit fram en enkät där företag som producerar eller använder PFAS, företag som säljer kemiska produkter eller varor med dessa ämnen, samt företag som producerar eller använder PFAS-fria alternativ har möjlighet att lämna information. Även forskare och intresseorganisationer uppmanas att fylla i enkäten.

– Vi uppmuntrar alla intressenter att fylla i enkäten. Detta är viktigt för att vi ska kunna lägga fram ett väl underbyggt begränsningsförslag, säger Jenny Ivarsson.

Enkäten kommer att vara öppen till och med den 31 juli 2020 och finns tillgänglig här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om definitionen av PFAS i bakgrundsunderlaget för enkäten (DOCX 274 kB). Länk till annan webbplats.

Information om ämnen som omfattas, användningar och status för arbetet. Länk till annan webbplats.

En begränsning väntas träda i kraft 2025.

Läs mer om högfluorerade ämnen – PFAS.

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare, 08-519 41 363
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se