EU-kommissionen driver på för säkra och cirkulära varor i ny handlingsplan

EU-kommissionen har publicerat en ny handlingsplan för en cirkulär ekonomi. En del av initiativen i handlingsplanen har tydliga kopplingar till kemikalier och Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

- Det är bra att handlingsplanen pekar på åtgärder för att hantera farliga ämnen både i produktutvecklingen och i avfallshanteringen. Det är viktigt för företag att tänka till kring vilka kemikalier som används redan när de designar en vara och se till att särskilt farliga ämnen byts ut. Då slipper vi särskilt farliga ämnen i varor och riskerar inte heller att de återcirkuleras i återvunnet material, säger Mona Blomdin Persson, chef för utvecklingsavdelningen på Kemikalieinspektionen.

I handlingsplanen tar EU-kommissionen ett brett grepp med fokus på att designa varor rätt från början, till exempel att de inte innehåller särskilt farliga ämnen och att delarna går att återvinna. Centralt för handlingsplanen är att ta fram ett förslag till en ramlagstiftning för hållbara produkter som säkerställer att produkter som sätts på marknaden är säkra, hållbara och cirkulära.

För att skapa säkra materialflöden planerar EU-kommissionen bland annat att utveckla ett harmoniserat informationssystem för att spåra och minimera ämnen i varor och återvunnet material. Tänkbara lösningar är digitala produktpass och loggbok för byggnader för att överföra produktinformation.

- Informationen om farliga ämnen i varor behöver nå avfallshanterare och återvinnare, och vidare in i efterföljande livscykler. Det är viktigt att kunna skilja ut de ämnen som vi inte vill cirkulera igen för att skydda människors hälsa och miljön, säger Mona Blomdin Persson.

I handlingsplanen pekas vissa varugrupper ut som prioriterade att fokusera på, exempelvis elektronik, textil, möbler, plast, och byggprodukter. Kommissionen planerar bland annat att ta fram en textilstrategi och en strategi för en hållbar bebyggd miljö. En plaststrategi finns sedan tidigare inom EU. Nu vill EU-kommissionen även att en global överenskommelse om plast ska tas fram.

Forskning och innovation ska stödja omställningen till en cirkulär ekonomi

Forskning, innovation och digitalisering ses som viktiga verktyg för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Forskningsprogrammet Horisont Europa kommer bland annat stödja utvecklandet av nya produkter och material, utfasning av farliga ämnen genom att designa rätt från början och nya produktions- och återvinningstekniker.

- Att inte återvinna särskilt farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi och viktigt för att nå det svenska miljömålet Giftfri miljö. Det är positivt att EU-kommissionen stödjer forskning och utveckling av säkra och hållbara produkter och nya lösningar för att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi, säger Mona Blomdin Persson.

Ta del av den cirkulära handlingsplanen och en bilaga med huvudåtgärder på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Ellen Ingre-Khans, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 161
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se