Tillfälliga regler för desinfektionsmedel

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

– För att begränsa spridningen av coronaviruset är det angeläget att öka tillgången till hand- och ytdesinfektionsmedel. Efterfrågan är stor inom bland annat sjukvården och leveranser riskerar att försenas på grund av språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska. Därför bedömer Kemikalieinspektionen att undantagen är motiverade att genomföra under en begränsad tid, säger Adam Diamant, chefsjurist på Kemikalieinspektionen.

Den senaste tiden har Kemikalieinspektionen vidtagit flera åtgärder för att öka tillgången till desinfektionsmedel. Redan den 23 mars gjordes ett ställningstagande om att acceptera avvikelse från språkkraven gällande märkning och säkerhetsdatablad för vissa desinfektionsmedel.

Kemikalieinspektionen har nu beslutat om tidsbegränsade föreskrifter om undantag från språkkraven som innebär att märkning och säkerhetsdatablad för bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel istället för svenska får vara skrivna på danska, engelska eller norska. Beslutet om dessa föreskrifter har fattats efter att regeringen gett Kemikalieinspektionen möjlighet att besluta om tidsbegränsade undantag från språkkraven. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december 2020.

Vid tillhandahållandet måste dock uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt.

– För att tillverkare och importörer av hand- och ytdesinfektionsmedel ska kunna anpassa verksamheten efter den ökade efterfrågan så bedömer vi att det är nödvändigt att föreskrifterna gäller fram till och med den 30 december, säger Adam Diamant.

Läs mer om Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2020:3

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO). Risken för smittspridning har bedömts som mycket hög. Den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten och WHO har därför rekommenderat användning av desinfektionsmedel för att förebygga och motverka smittspridning som ett komplement till allmän rengöring och handtvätt. Det finns risk för brist på desinfektionsmedel för att begränsa spridningen av Coronavirus SARS-CoV-2 som kan ge upphov till Covid-19.


För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).
För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg Länk till annan webbplats..