Kemikalieinspektionen beviljar inte dispens för växtskyddsmedlet Reglone

Kemikalieinspektionen avslår två ansökningar om dispens för växtskyddsmedlet Reglone vid yrkesmässig odling. Medlet har tidigare varit godkänt att användas mot bland annat ogräs i till exempel odlingar av baljväxter, bär, frukt och grönsaker. Anledningen till avslagen är att det finns godkända alternativ som kan användas istället, samt att hänsyn måste tas till de hälso- och miljörisker som finns med användningen.

– En dispens skulle riskera att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa och kan innebära en hälsorisk som inte kan reduceras till acceptabel nivå. Hälsorisken är särskilt stor för människor som uppehåller sig i närheten, inklusive känsliga befolkningsgrupper såsom barn, säger Björn Isaksson, agronom på Kemikalieinspektionen.

Det är Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som har ansökt om dispens för att använda Reglone mot ogräs i yrkesmässig odling av morot, palsternacka, kålrot, rödbeta och ett flertal andra grönsaker, samt mot utlöpare i odlingar av jordgubbar på friland. Ansökningarna gällde också användning för avdödning av spenat och konservärter för frö- respektive utsädesproduktion.

Reglone har använts för ogräsbekämpning under flera decennier men i oktober 2018 beslutade EU att förbjuda det verksamma ämnet dikvat, som finns i Reglone, då det finns risker med användningen. Reglone är förbjudet att använda i Sverige sedan den 5 februari i år.

Kemikalieinspektionen bedömer att det finns alternativ till Reglone för flertalet användningar, och att hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen. Myndigheten avslår därför ansökningarna om dispens.

– Huvudregeln i EU-lagstiftningen är att alla växtskyddsmedel ska vara godkända för att få användas. Dispens får bara beviljas som det rör sig om ett särskilt fall, och i det här fallet har vi bedömt att lagstiftningens villkor för en dispens inte är uppfyllda, säger Björn Isaksson.

Kemikalieinspektionens beslut (PDF 308 kB) , 307.3 kB.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Isaksson, agronom, 08-519 41 207
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se