Kemikalieinspektionen deltar i Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Den 24 mars hölls det första mötet inom den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Syftet är att arbeta för en trygg och säker dricksvattenförsörjning i Sverige och ge stöd i dricksvattenfrågor.

Den Nationella samordningsgruppen leds av generaldirektören för Livsmedelsverket och samlar flera myndigheter och aktörer, bland annat Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. Förutom att arbeta för en trygg och säker dricksvattenförsörjning ska gruppen även ge regeringen en aktuell lägesbild och informera om behov som rör dricksvattenförsörjningen i Sverige.

Arbetet i samordningsgruppen bereds inom tre ordinarie arbetsgrupper: vattenförsörjningsgruppen, dricksvattenkvalitetsgruppen och gruppen för civilt förslag och krisberedskap. Arbetet stöds också av ett kansli som leds av Livsmedelsverket.

Från Kemikalieinspektionen deltar Mona Blomdin Persson och Ing-Marie Olsson Ressner, med Gunilla Prideaux som ersättare. I arbetsgruppen för dricksvattenkvalitet deltar Peter Bergkvist, med Maria Linderoth som ersättare.

Deltagare i Nationella samordningsgruppen:

 • Livsmedelsverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • MSB
 • SMHI
 • Svenskt vatten
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Trafikverket
 • Representant för Länsstyrelserna
 • Två representanter för kommunerna
 • Representant för Vattenmyndigheterna

Läs mer om den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten och dess pågående arbete på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.