Kemikalieinspektionen lättar på reglerna för desinfektionsmedel på grund av coronaviruset

Uppdatering: Informationen i den här nyheten har uppdaterats. Du hittar den senaste informationen om beslut rörande desinfektionsmedel med anledning av coronapandemin här.

Kemikalieinspektionen har i dag beslutat att ge dispens från kravet om godkännande för desinfektionsmedel med ämnena 1-propanol och 2-propanol. Kemikalieinspektionen öppnar också upp för fler företag som vill tillverka och sälja desinfektionsmedel utan hänsyn till den så kallade artikel 95-listan.

- Sverige är i ett extraordinärt läge på grund av coronaviruset och efterfrågan på handsprit och desinfektionsmedel är stor inom bland annat sjukvården. Med dessa tillfälliga regellättnader kan fler aktörer tillverka och sälja de desinfektionsmedel som sjukvården har ett skriande behov av, säger Agneta Westerberg, ställföreträdande generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Med anledning av coronavirusets spridning och att utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi av Världshälsoorganisationen har Kemikalieinspektionen beslutat att medge undantag från artikel 17 och 19 i EU:s biocidförordning för desinfektionsmedel innehållande alkoholerna 1-proponol eller 2-propanol. Det betyder att produkter avsedda för yt- eller handdesinfektion som innehåller dessa ämnen inte längre behöver godkännas av Kemikalieinspektionen innan de kan säljas på den svenska marknaden. Dispensen gäller omedelbart och fram till den 16 september 2020.

Kemikalieinspektionen accepterar också från och med nu tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Detta ställningstagande innebär att myndigheten inte kommer att kontrollera ifall leverantörer av desinfektionsmedel är med på listan. Detta gäller till och med den 30 juni. Syftet med ställningstagandet är att öka tillgången till desinfektionsmedel i Sverige i den rådande situationen med spridning av coronaviruset.

Läs mer om Artikel 95-listan

Läs hela beslutet (PDF 424 kB)

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO). Risken för smittspridning i Sverige har av Folkhälsomyndigheten bedömts som mycket hög. Den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten och WHO har därför rekommenderat användning av desinfektionsmedel för att förebygga och motverka smittspridning som ett komplement till allmän rengöring och handtvätt. Det finns risk för brist på desinfektionsmedel för att begränsa spridningen av Coronavirus SARS-CoV-2 som kan ge upphov till covid-19.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).
För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga i via vårt frågeverktyglänk till annan webbplats.