Nytt verktyg matchar kemikalier mot EU-lagstiftning

EUCLEF logotyp

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har lanserat webbverktyget EUCLEF som hjälper företag att ta reda på hur olika ämnen är reglerade i EU-lagstiftning. Sammanlagt innehåller tjänsten 40 lagstiftningar.

EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) ska underlätta för företag att se hur ämnen de hanterar är reglerade inom EU. Oavsett om företaget tillverkar, använder, distribuerar eller säljer kemikalier inom EU måste det följa gällande lagstiftning, och ibland kan det handla om flera lagar samtidigt. Det är företagarens ansvar att lagstiftningens följs och att krav i reglerna är uppfyllda.

Verktyget ger användaren tillgång till viktiga kemikalielagstiftningar, bland annat REACH, CLP och Biocidförordningen. Det innehåller också juridisk information om bland annat kosmetiska produkter, bekämpningsmedel, avfall, leksaker och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om EUCLEF på Echas webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens vägledning till företag

Företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor har ansvar för att produkterna uppfyller kraven i reglerna. I Kemikalieinspektionens vägledning för företag hjälper vi dig att ta reda på vilka lagar och regler som kan gälla för dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor.

Läs mer om Kemikalieinspektionens vägledning till företag

Kontakta kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se