Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.

– Den höga andelen behandlade varor med brister som vi hittade visar att företagen har svårt att följa lagstiftningen. I och med inspektionerna har ett stort antal företag fått mer kunskap om kemikaliereglerna för varor vilket förhoppningsvis leder till att de kan ställa bättre krav på sina leverantörer och på så sätt få säkrare varor, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Syftet med behandlingen är att ge varan en funktion, till exempel att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell. I detta tillsynsprojekt granskades bland annat sportkläder, skor och skosulor och bäddtextil.

Tillsynsprojektet gjordes i två delar där kontroll av biocidbehandlade varor var den ena. Av 74 biocidbehandlade varor var det 59 som hade någon typ av brist, vilket motsvarar 80 procent av varorna. Det vanligaste var att varorna inte var korrekt märkta, vilket de ska vara enligt gällande lagstiftning. Till exempel ska märkningen innehålla information om att varan är behandlad med en biocid och i vissa fall riskhanteringsåtgärder.

– Biocider är ämnen som används för att oskadliggöra vissa organismer, och de kan även vara skadliga för människor och miljö. Därför är det viktigt att kunder får information om vilka ämnen som används och hur man kan skydda sig och miljön, säger Frida Ramström.

Förbjudna ämnen i vanliga prylar hittades

Tillsynsprojektets andra del gällde kontroll av innehåll av farliga ämnen i varor och om företag informerar sina kunder om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Ytterligare 323 varor kontrollerades, bland annat sportutrustning, elektronik med mjuka plastdelar och leksaker, där man letade efter förbjudna ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. 25 av de analyserade varorna innehöll förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena, bland annat kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. I 43 av varorna hittades ämnen på kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent, vilket innebär att mottagaren ska få information om innehållet.

I de allra flesta fall var varorna tillverkade utanför EU och företagen som sålde varorna kände inte till innehållet. 52 procent av de 300 företag som kommunerna frågade kände inte till informationsplikten och kandidatförteckningen. I majoriteten av varorna hittades inga av de eftersökta ämnena vid analysen. Varorna som inte uppfyllde kraven i lagstiftningen togs bort från försäljning eller åtgärdades på annat sätt.

Läs Kemikalieinspektionens rapport: Information om farliga ämnen i varor – ett samverkansprojekt tillsammans med Sveriges kommuner (PDF 919 kB) , 919.1 kB.

Lyssna på det senaste avsnittet av Kemikaliepodden som handlar om biocider i vardagsvaror.

Biocidproduktförordningen reglerar bland annat märkningen

Denna förordning reglerar biocidprodukter, men det finns även vissa regler som gäller biocidbehandlade varor (kallas i förordningen för behandlade varor). Behandlade varor får endast innehålla verksamma ämnen som är tillåtna för den typen av produkt och varorna behöver även i vissa fall märkas. Märkningen ska innehålla information om att varan är behandlad med en biocid, det verksamma ämnets namn, biocidegenskaper och i vissa fall riskhanteringsåtgärder samt information om nanomaterial. Språket i märkningen ska vara svenska om varan säljs i Sverige.
Läs mer om Biocidbehandlade varor och regelverket

Kandidatförteckningen och kraven på varor

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach. Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt.
Läs mer om Kandidatförteckningen och om de krav som gäller för försäljning av varor

För mer information, kontakta gärna:

Frida Ramström, inspektör, 08-519 41 192
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se