Sverige deltog i europeisk tillsynskampanj om farliga kemiska blandningar

Kemikalieinspektionen har deltagit i ett europeiskt tillsynsprojekt som har tittat på klassificering och märkning av farliga kemiska blandningar. Projektet har bland annat tittat på rengöringsprodukter, lösningsmedel, lim och rumsdoftmedel. 43 % av de granskade produkterna i Sverige hade minst en brist i tillsynen.

EU-wide Enforcement Forum project drivs av Forum för tillsyn under EU:s kemikaliemyndighet Echa. I detta tillsynsprojekt deltog inspektörer från 29 länder. Kemikalieinspektionen deltog för Sveriges del och inspekterade 25 produkter hos 14 företag. Fokus för inspektionen var små förpackningar under 125 ml och biocidprodukter.

Av de inspekterade företagen i Sverige hade 46 % minst en brist, till exempel vad gäller klassificering och märkning av produkterna samt brister i säkerhetsdatabladen. Av de 25 inspekterade produkterna hade 43 % någon av bristerna. Inspektörerna i Sverige fann också att drygt en femtedel (21 %) av de kemiska blandningarna hade felaktig klassificering och 16 % hade felaktigheter i märkningen.

Viktigt med rätt märkning på kemiska produkter

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden måste därför informera om farorna och hur man kan skydda sig själv och miljön. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen. Alla leverantörer, såväl tillverkare, importörer, nedströmsanvändare som distributörer och återförsäljare ansvarar för att märkningen är korrekt.

Information om märkning på förpackningar

Läs mer om tillsynsprojektet och de europeiska resultaten på ECHA:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Echas artikel: Inkonsekvent klassificering och märkning av blandningar - företagen behöver förbättra sig (på engelska) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Hedlund, strategisk rådgivare, 08-519 41 334
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se