Vätskor till e-cigaretter saknar ofta rätt märkning

Foto på en som röker en e-cigarett.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat hur vätskor till e-cigaretter är förpackade och märkta. Granskningen visar att fyra av fem företag sålde vätskor med nikotin med bristande märkning.

– Vätskor till e-cigaretter som innehåller nikotin innebär en risk att hantera eftersom nikotin är ett akut giftigt ämne. För att undvika olyckor är det viktigt att se till att barn inte kan komma åt e-vätskor eller e-cigaretter. Vätskorna måste ha korrekt märkning för att användarna ska få rätt information om farorna, säger Linnea Kanning, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat om produkter med vätskor till e-cigaretter har rätt faromärkning och om förpackningen är korrekt. Myndigheten kontrollerade även om företag som sålde produkterna hade rätt faroinformation i sin webbshop. Det är första gången i Sverige som denna typ av produkter granskas. Tillsynen gällde främst vätskor som innehåller nikotin.

Företagen hade låg kännedom om kemikaliereglerna

I tillsynsprojektet kontrollerades 19 företag, varav 15 företag (79 procent) sålde vätskor med bristande märkning enligt CLP-lagstiftningen. Detta är en europeisk lagstiftning som måste följas i alla EU-länder och som bland annat innehåller regler om hur man ska klassificera, märka och förpacka kemiska produkter.

Exempel på brister i märkningen av e-cigarettvätskorna var att:

  • Märkning saknades helt
  • Märkning var inte på svenska
  • Faroangivelser saknades i märkningen på inner- och/eller ytterförpackning
  • Produkter hade inte rätt varningssymbol eller faro- och skyddsangivelser

Kemikalieinspektionen har begärt att företagen rättar till brister som upptäckts vid inspektionerna. Myndigheten kan även komma att anmäla vissa av företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Under inspektionerna framgick det att företagarna inte alltid kände till kemikaliereglerna och sitt ansvar att följa dem. Det kan bero på att det relativt nyligen framgick att vätskor till e-cigaretter omfattas av de allmänna kemikaliereglerna.

– Som företagare är det viktigt känna till och följa kemikaliereglerna. Det ansvaret ligger på alla företag som säljer vätskor till e-cigaretter, oavsett om de innehåller nikotin eller inte, säger Linnea Kanning.

Kemikalieinspektionen arbetar på uppdrag av regeringen med en handlingsplan för en giftfri vardag, med målet att minska de kemiska riskerna i vardagen. E-cigarettvätskor omfattas delvis av det regelverk som Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för i Sverige.

Tips för säker hantering av e-cigarettvätskor

  • Det är viktigt att e-cigarettvätskor hanteras så säkert som möjligt. Var försiktig så att det inte kommer stänk på huden eller i ögonen.
  • Förvara vätskor och e-cigaretter så att barn inte kan komma åt dem. Se till att korken är ordentligt fastskruvad.
  • Tänk extra noga på säker hantering och förvaring om du blandar egna vätskor och häller över vätskorna i andra behållare.

Vad är e-cigaretter?

En elektronisk cigarett (e-cigarett) består av ett munstycke, en vätskebehållare samt en förbrännare som skapar värme med hjälp av ett batteri. Påfyllningsvätskan innehåller ofta nikotin. Ofta tillsätts olika smaker som kan påminna om godis och locka barn att smaka på vätskan. Påfyllningsvätska med tillsatta smaker lanseras ofta som e-juice. Vätskorna säljs ofta i små flaskor och det har hänt att flaskorna förväxlas med exempelvis ögondroppar, vilket lett till förgiftningstillbud.

Läs mer

Läs rapporten: Tillsyn av vätskor till e-cigaretter (PDF 494 kB) , 494 kB.

Så kan du undvika olyckor med nikotinvätskor

Läs om regler för vätskor till e-cigaretter

Tidigare nyhet (19 februari 2019): Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter

För mer information, kontakta gärna:

Linnea Kanning, inspektör, 08-519 41 274

Lisa Ekstig, inspektör, 08-519 41 335

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se