Växtskyddsmedel som innehåller prosulfokarb får nya användningsvillkor

Kemikalieinspektionen har ändrat villkoren för användning av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet prosulfokarb. De nya villkoren innebär bland annat att växtskyddsmedel med prosulfokarb under hösttid bara får spridas på kvällar och nätter.

Kemikalieinspektionens beslut om ändrade villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb har tagits efter dialog med företagen som har godkända produkter med ämnet i Sverige. Skälet till de ändrade villkoren är att prosulfokarb kan avdunsta från behandlade fält, spridas via luft och hamna på andra grödor som ännu inte skördats.

Enligt de nya villkoren för produkter med prosulfokarb ska avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften med minst 75 procent alltid användas. Dessutom får fälten under höstarna bara behandlas med prosulfokarb-produkter på kvällar och nätter mellan klockan 18 och 03, när lufttemperaturen är högst 15 °C och vindhastigheten är högst 3 meter per sekund.

Vid höstbehandling ska avståndet till kommersiella odlingar med växande frukt eller grönsaker också vara minst 500 meter. Detta gäller för odlingar med ätliga delar som växer ovan jord och ännu inte skördats.

De ändrade villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Dessa produkter har fått nya användningsvillkor och nya registreringsnummer. Produkterna med utgående registreringsnummer får användas och lagras fram till den 31 juli 2020. Detta gäller också för produkten Pro-Opti där tillståndet har upphört att gälla. Kemikalieinspektionens rekommendation är att följa de nya användningsvillkoren redan nu för att förhindra oönskad spridning av prosulfokarb.

Växtskyddsmedel med prosulfokarb används bland annat vid ogräsbekämpning på hösten i stråsäd. Det är främst när prosulfokarb används på hösten som det kan uppstå problem med resthalter i grödor när ämnet hamnar på kringliggande odlingar.

Läs faktablad om prosulfokarb från Säkert Växtskydd (på Jordbruksverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Ta del av aktuell information om växtskyddsmedel

För mer information, kontakta gärna:

Mats Allmyr, strategisk rådgivare, 08-519 41 180

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.