Lagstiftning mot särskilt farliga ämnen ger effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och att ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt. Inte minst Reach-förordningens kandidatlista, som listar de ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, har gett effekt i detta arbete.

Den europeiska kemikalielagstiftningen syftar till att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att företag inte kan använda ett särskilt farligt ämne utan att EU har gett dem tillstånd till det.

En ny rapport från danska Miljöstyrelsen visar att reglerna fungerar och undersöker vilken effekt lagstiftningen om ersättning, så kallad substitution, av särskilt farliga ämnen i Danmark, Norge, Sverige och Finland har gett.

- Det är väldigt roligt att se att det här arbetet lönar sig, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen. Sverige har å sin sida varit engagerande och drivande i detta arbete sedan en lång tid tillbaka genom att föreslå nya ämnen till kandidatförteckningen och genom det driva på tillämpningen av lagstiftningen och substitutionsarbetet.

Resultaten visar att åtgärderna under de senaste decennierna har lett till en betydande minskning av mängden särskilt farliga ämnen som används i de fyra länderna. Rapporten visar också att införandet av Reach-förordningens kandidatlista och krav på tillstånd allmänt begränsar förbrukningen av farliga ämnen i situationer där det kan vara svårt att ersätta dessa ämnen på kort sikt.

- Det vi på Kemikalieinspektionen ser samt det som Miljöstyrelsens rapport pekar på är att styrmedel som Reach-förordningens kandidatlista samt krav på tillstånd har lett till en lägre konsumtion av produkter som innehåller sådana här ämnen samt att fler företag väljer bort dessa ämnen i sina produkter, säger Ing-Marie Olsson Ressner.

Läs Miljöstyrelsens rapport (på engelska). Länk till annan webbplats.

Läs mer om substitution av farliga ämnen.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se