Irriterande ämnen läcker ut från squishies

En squishy

Kemikalieinspektionen har låtit testa 21 mjuka plastleksaker av typen squishies. Resultatet visar att det läckte ut kemiska ämnen som kan irritera ögon och luftvägar från alla squishies som undersöktes i projektet.

– Du behöver inte vara orolig om ett barn har lekt med squishies. Om ett barn har blivit irriterad i ögonen eller luftvägarna så går det över när barnet inte utsätts för ämnena längre, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Enligt en undersökning som den danska myndigheten Miljöstyrelsen gjorde förra året så kan ämnen som läcker ut från squishies innebära risker för ögon- och luftvägsirritation. Kemikalieinspektionen har nu låtit göra tester och egna riskbedömningar av squishies som sålts på den svenska marknaden. Kemikalieinspektionen mätte de totala halterna av sju ämnen i leksakerna och även hur mycket som läcker ut till luften runt omkring. De testade squishy-leksakerna var alla tillverkade av materialet skummad polyuretanplast.

– Irriterande ämnen läckte ut från alla de 21 squishy-leksakerna och det tyder på ett generellt problem med den här sortens material. Halterna av ämnena som läcker ut ur squishies är som högst när produkterna nyligen tagits ut ur förpackningen. Sedan minskar halterna med tiden, säger Frida Ramström.

I EU:s direktiv om leksakers säkerhet finns en generell regel om att leksaker ska vara säkra för barn. Kemikalieinspektionens bedömning är att de testade squishy-leksakerna inte lever upp till kraven i leksakslagstiftningen eftersom de kan utgöra en hälsorisk för barn. Kemikalieinspektionen bedömer därför att de undersökta leksakerna inte får säljas.

Utifrån resultaten och riskbedömningarna i projektet är Kemikalieinspektionens råd att barn bör undvika att ha squishies i närheten av ansiktet, till exempel krama och lukta på dem.

– Barn bör inte använda squishies som gosedjur och till exempel sova med dem. Om man märker att ett barn får besvär som man misstänker kan bero på en squishy så bör barnet undvika leksaken. Ge inte heller squishies till små barn som biter och suger på leksaker, eftersom det kan lossna småbitar från leksakerna som kan fastna i halsen och innebära en risk för kvävning, säger Frida Ramström.

Kemikalieinspektionen framhåller att företag som tillverkar squishies bör undersöka förekomsten av den här typen av skadliga ämnen och bedöma om de kan utgöra risk för barn.

– Tillverkare av leksaker är enligt direktivet om leksakers säkerhet skyldiga att göra riskbedömningar, även om ämnena inte har några specifika gränsvärden i lagstiftningen. Den som importerar leksaker till EU ansvarar för att försäkra sig om att tillverkaren har gjort en sådan bedömning, säger Frida Ramström.

Läs Kemikalieinspektionens tillsynsrapport om squishies (DPF 1240 kB) , 1.2 MB.

Läs mer: Kemikalieinspektionens råd till konsumenter om leksaker 

För mer information, kontakta gärna:

Frida Ramström, 08-519 41 192

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se