Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern ska göra gemensam utvärdering av glyfosat

EU:s medlemsländer har kommit överens om att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt ska ansvara för nästa utvärdering av ämnet glyfosat i växtskyddsmedel.

Godkännanden för verksamma ämnen i växtskyddsmedel ska enligt lagstiftningen omprövas regelbundet. Normalt görs utvärderingen av en ansökan om godkännande av ett enskilt medlemsland som utses till rapportör. På grund av den omfattande dokumentationen för glyfosat har EU-kommissionen föreslagit att en grupp av medlemsländer gemensamt ska vara rapportör för nästa utvärdering av ämnet.

EU-kommissionens förslag har nu fått stöd av EU:s medlemsländer vid en omröstning i EU-kommissionens ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder. Kommittén har samtidigt röstat ja till en ändring i en förordning (EU 844/2012) för att göra ett sådant arbetssätt möjligt. Kemikalieinspektionen, som är ansvarig myndighet i Sverige, har sagt ja till att ingå i rapportörsgruppen tillsammans med de ansvariga myndigheterna i Frankrike, Nederländerna och Ungern. Gruppen kommer att kallas ”The Assessment Group on Glyphosate (AGG)”.

Nästa omprövning av glyfosat inom EU startar den 15 december 2019, då en ansökan om förnyat godkännande måste lämnas in av ansökande företag. Den fullständiga dokumentationen som ska bedömas ska lämnas in senast sex månader efter detta och först då kommer gruppens utvärdering att starta.

I juni 2021 kommer gruppen lägga fram ett utkast till utvärderingsrapport till den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Rapporten kommer sedan att kommenteras av andra medlemsländer och intressentgrupper. Efsa formulerar därefter sina slutsatser om ämnet, baserat på det samlade underlaget. Slutligen tar EU-kommissionen beslut om glyfosat ska få förnyat godkännande eller inte.

Ett beslut om glyfosat ska få förnyat godkännande eller inte ska ha fattats senast i december 2022, då den nuvarande godkännandeperioden för glyfosat inom EU löper ut.

Ta del av mer och uppdaterad information om glyfosat och utvärderingen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om växtskyddsmedel med glyfosat

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om glyfosat

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark, på våren före grödornas uppkomst och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige. Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.