Information om ämnen i nanoform krävs i Reach-registrering

Om du tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan du behöva komplettera ditt registreringsunderlag med ytterligare information. Detta enligt EU:s Reach-förordning. Kompletteringen ska vara gjord senast 1 januari 2020.

Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats och specifika bestämmelser om krav på data för ämnen i nanoform har införts. Det krävs bland annat information om nanoformens förmåga att tas upp i kroppen samt dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de kommit ut på marknaden.

Skälet till att införa särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med dessa ämnen.

Information och vägledning om de nya reglerna hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 vad gäller ändring i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen Länk till annan webbplats.

Ta hjälp av ett webbverktyg för att anmäla information nanomaterial

Uppdaterat den 16 maj och 7 november 2019: Ett webbaserat verktyg, e-REACHNano, har lanserats för att hjälpa företag med registrering av information om nanomaterial enligt Reach-förordningen. Verktyget inkluderar de informationskrav som införts i Reach bilagor för nanomaterial och som börjar gälla den 1 januari 2020. Webbverktyget har tagits fram av konsulter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs om uppdateringar som gjorts i webbverktyget e-REACHNano - pressmeddelande den 5 november 2019 från konsultföretaget DHI Länk till annan webbplats.

Ta hjälp av webbverktyget e-REACHNano - här hittar du information på engelska om kraven i Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.