Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens för neonikotinoid i potatisodlingar

Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Prestige FS 370 i potatisodlingar. Skälet är att det finns andra rimliga sätt att skydda odlingarna mot skadeinsekter. Det verksamma ämnet i Prestige FS 370 är imidakloprid som tillhör gruppen neonikotinoider.

– Lagstiftningens villkor för att vi ska kunna bevilja dispens är inte uppfyllda i det här fallet. Det finns andra rimliga sätt att bekämpa skadeinsekter i potatisodlingar, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Neonikotinoider kan skada bin och andra pollinerande insekter, främst om de används i blommande grödor. Därför har EU-kommissionen förbjudit användning utomhus av växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider. I höstas återkallade Kemikalieinspektionen godkännandena i Sverige för sju växtskyddsmedel med neonikotinoider. En av de återkallade produkterna är Prestige FS 370 som innehåller det verksamma ämnet imidakloprid.

En del potatisodlare har köpt in Prestige FS 370 i tron att produkten skulle kunna användas under odlingssäsongen 2019. Föreningen Potatisodlarna har ansökt om dispens för använda de lager av Prestige FS 370 som finns kvar hos odlarna. Potatisodlarna har också uppgett att Prestige FS 370 är det enda preparatet på marknaden som har effekt mot knäpparlarver som lever i jorden och äter gångar i potatisen.

Enligt EU:s lagstiftning kan tillfälliga dispenser för växtskyddsmedel ges under en begränsad tid om vissa villkor är uppfyllda. För att en dispens ska vara möjlig ska det handla om ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt. Kemikalieinspektionen har i det här fallet bedömt att faran för odlingarna kan förhindras på andra sätt. Angrepp från knäpparlarver kan bekämpas genom att man bearbetar marken innan man sätter potatis. För att skydda odlingarna mot andra insektsangrepp finns andra kemiska bekämpningsmedel.

Läs Kemikalieinspektionens beslut (PDF 244 kB) , 243.9 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se