Kemikalieinspektionen ger svar om dispens för växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionens beslut om en tillfällig dispens för växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar har uppmärksammats i medierna den senaste veckan. I dag förklarar vi skälen och bakgrunden till beslutet närmare i en debattreplik.

I december 2018 beviljade Kemikalieinspektionen en ansökan om dispens för att använda växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 i odlingar av sockerbetor. Beslutet innebär att produkten får användas tillfälligt i fyra månader under våren 2019.

Vårt beslut har uppmärksammats i flera medier, bland annat i en ledarartikel i Dagens Nyheter den 12 februari. I dag svarar Kemikalieinspektionen på artikeln i en replik i Dagens Nyheter. Så här skriver avdelningschef Agneta Westerberg:

"Kemikalieinspektionen håller med DN om att skyddet för bin och andra pollinerande insekter har avgörande betydelse för ekosystemet. Användningen av växtskyddsmedel med neonikotinoider är en av flera orsaker till minskningen av antalet bin och vi har stor förståelse för att beslutet om dispens för växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar väcker oro och frågor.

De största riskerna för bin med neonikotinoider uppstår när ämnena används i blommande grödor. Vid den användning som dispensen tillåter är däremot riskerna för bin låga eftersom sockerbetor skördas innan de blommar. I vårt beslut finns också villkor för att skydda pollinerande insekter. Villkoren innebär att blommande grödor inte får odlas på samma fält efter sockerbetor vars utsäde har behandlats med Gaucho, varken i år eller nästa år.

Dispensen är ett tillfälligt undantag i fyra månader. EU-lagstiftningen tillåter dispenser om vissa villkor är uppfyllda: det ska handla om ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt. Betodlarna har sökt dispens för utsäde som behandlats med Gaucho och vi har bedömt att lagstiftningens villkor för en dispens är uppfyllda. Dispensen tillåter sådd av behandlade frön men innebär inte att sockerbetorna får besprutas. Flera andra EU-länder har beviljat liknande dispenser.

Vissa neonikotinoider är sedan tidigare förbjudna i blommande grödor inom EU och förra året utökades förbudet till all användning utomhus. I Sverige återkallade vi i september 2018 flera växtskyddsmedel med neonikotinoider, vilket betyder att användningen av ämnena begränsats mycket kraftigt. Detta påverkar odlingen av sockerbetor i Sverige där neonikotinoider länge har använts för att bekämpa skadeinsekter. Med dispensen får betodlarna möjlighet att anpassa sig till de nya reglerna och med de särskilda villkoren i beslutet ser vi till att minimera riskerna för bin. Inför kommande år måste odlarna hitta andra alternativ till de förbjudna produkterna."

Läs mer om dispensen för Gaucho WS 70

Läs Kemikalieinspektionens dispensbeslut (PDF 269 kB) , 269.1 kB.

Läs villkoren för användning av produkten (PDF 133 kB) , 132.5 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se