Förbjudna kemikalier i varor från e-handel

Foto med en hand som håller i ett betalkort och en hand som skriver på ett tangentbord.

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. Resultaten tyder på en större risk för att varor från näthandlare utanför EU innehåller förbjudna kemikalier.

– När du shoppar på nätet är det viktigt att tänka på vilket företag du handlar av och var företaget är baserat. Varor som säljs direkt till konsumenter från företag utanför EU är inte alltid gjorda för att klara europeiska säkerhetskrav, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet om e-handel har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från nätbutiker baserade i Sverige, i andra EU-länder och i länder utanför EU. En jämförelse av 87 likvärdiga produkter i projektet visar att andelen varor med förbjudna ämnen var störst bland produkter från e-handelsföretag utanför EU. 43 procent av varorna som köpts från företag utanför EU innehöll förbjudna ämnen. Bland varorna från svenska e-handlare innehöll 35 procent förbjudna ämnen. Motsvarande siffra för varorna från e-handlare i andra EU-länder var 23 procent.

Den vanligaste bristen som upptäcktes i de undersökta varorna var bly i lödningarna i elektronikprylar. Bland leksakerna var det vanligaste felet otillåtna halter av ftalater som hittades i nio leksaker. Ftalater är en grupp av ämnen som används för att göra plast mjuk, varav vissa är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande. I de undersökta smyckena var den vanligaste bristen otillåtet höga halter av kadmium som kan skada njurarna och skelettet.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha enskilda varor med förbjudna ämnen hemma, men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem. För att vi ska kunna nå en giftfri vardag och giftfri miljö behöver andelen varor med farliga ämnen minska, säger Frida Ramström.

Kemikalieinspektionens undersökning av e-handeln är stickprovskontroller och resultatet ger inte en statistiskt säkerställd bild av hela marknaden. I rapporten konstaterar myndigheten att resultaten ändå indikerar en större risk för att varor som handlas från företag utanför EU innehåller otillåtna ämnen.

Utöver de jämförbara varorna lät Kemikalieinspektionen testa tolv mobilladdare som Elsäkerhetsverket köpt från e-handelssajten Wish och som hade allvarliga brister gällande elsäkerheten. Kemikalieinspektionens kontroller visar att alla dessa tolv laddare innehåller bly i höga halter och att två av dem också innehåller kadmium.

Kemikalieinspektionen konstaterar i rapporten att det är en utmaning för tillsynsmyndigheter när den privata handeln flyttar till e-handlare utanför EU, men det finns möjligheter att öka produktsäkerheten. I rapporten lyfter Kemikalieinspektionen fram tre områden med åtgärder för att minska riskerna med farliga ämnen i varor från den internationella näthandeln:

  • Konsumenter behöver bli mer medvetna om vilka risker som kan finnas med att handla varor direkt från företag utanför EU.
  • Fler internetbaserade företag behöver själva ta ansvar för de varor som de marknadsför.
  • Tillsynsmyndigheter inom och utanför EU behöver bli bättre på att samarbeta.

– Näthandlarna behöver ta större ansvar för att leverera säkra produkter till sina kunder. Vi vill också stärka samarbetet med myndigheter i länder där många företag bedriver e-handel som är riktad mot konsumenter inom EU, säger Frida Ramström.

Läs rapporten: Tillsyn av e-handel 2018 (PDF 1190 kB) , 1.2 MB.

Läs mer om att handla kemikaliesäkert på nätet

Läs tips och råd om att handla på nätet på Konsumentverkets vägledningssajt Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Läs råd och tips om att handla på nätet från andra länder på Konsument Europas webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare pressmeddelande från Elsäkerhetsverket: Stora risker att köpa laddare från vissa e-handelssajter Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Frida Ramström, inspektör, 08-519 41 192

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Tips till konsumenter som handlar på nätet

  • Tänk på i vilket land företaget finns som du köper varorna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.
  • Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning, som är ett intyg från tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven.
  • Försök välja kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Kemikalieinspektionens tillsynsresultat tyder på att lågprisprodukter från mindre kända varumärken oftare innehåller förbjudna ämnen.

Ämnena som hittades i varor från e-handel

  • Ftalater är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka utvecklingen av testiklarna och göra det svårare att få barn. Vissa ftalater är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande.
  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Bly kan påverka det centrala nervsystemet, kadmium skadar njurarna och skelettet och nickel kan orsaka kontaktallergi.