Nya avgifter för allmänkemikaliedispenser

Kemikalieinspektionen har beslutat att ändra avgifterna för ansökningar om allmänkemikaliedispenser för att täcka kostnaden för hanteringen.

Beslutet innebär att ansökningsavgiften för handläggning av samtliga dispensärenden enligt förbudsförordningen, bland annat rörande metylenklorid och kvicksilver, samt ärenden enligt detergentförordningen ska vara 15 000 kronor. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att de nya avgifterna kommer att tillämpas på dispensansökningar som inkommer till Kemikalieinspektionen efter årsskiftet. Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga direkt berörda företag samt branschen.

Läs mer om förändringarna

För mer information, kontakta gärna:

Christophe Kellner, jurist, 08-519 41 399

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se