EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

Rullar med tyger.

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2020.

EU-kommissionens beslut innebär att vissa ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) förbjuds i varor av textil. Syftet med detta är att minska människors exponering för de farliga ämnena.

Förbudet gäller exempelvis kläder, lakan, handdukar och inred­ningstextilier som konsumenter kommer i kontakt med. Tyger i bilar, bussar och möbler i offentliga miljöer omfattas också. Den nya begränsningen innebär att haltgränser införs för 33 CMR-ämnen och ämnesgrupper. Begränsningarna förs in i bilaga XVII i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

De delar av varor som är gjorda av äkta päls, skinn och läder omfattas inte av förbudet eftersom de normalt innehåller andra slags ämnen än de som finns i textilmaterial. Det finns även undantag från begränsningen för begagnade varor, heltäckningsmattor och andra mattor. Vissa engångstextilier och varor som omfattas av regler om personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter är också undantagna.

EU-kommissionens beslut om förbudet fattades i oktober, efter att EU:s medlemsländer i april 2018 röstat för att införa den nya begränsningen. Kemikalieinspektionen har tidigare visat att det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön och har försett EU-kommissionen med underlag. En slutsats från Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om farliga ämnen i textil 2015 var att en särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna.

Läs mer om några av de senaste beslutade begränsningarna i Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

Läs Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag ”Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder” (PDF 546 kB) , 546 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Anne-Marie Vass, utredare, 08-519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se