Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Kemikalieinspektionen fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att under fyra år kartlägga förekomsten av farliga kemiska ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Myndigheten har nu överlämnat en delredovisning till regeringen.

I uppdraget kartlägger Kemikalieinspektionen olika material, branscher, kemiska ämnesgrupper och specifika produkttyper. Syftet är att ta reda på om det finns farliga ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att exponeras. Denna kunskap behövs för att kunna prioritera vilka kemiska ämnen som kan behöva åtgärdas. I uppdraget vill Kemikalieinspektionen också bidra till arbetet inom näringsliv och offentlig sektor med att ersätta farliga ämnen med bättre alternativ.

Hittills har Kemikalieinspektionen genomfört fem kartläggningar inom ramen för uppdraget:

Ytterligare fem kartläggningar har initierats inom ramen för uppdraget:

  • Materialkartläggning av plast
  • Kartläggning av farliga ämnen i olika branscher baserat på uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister
  • Kartläggning av farliga ämnen i textilier
  • Kartläggning av farliga ämnen i material i kontakt med livsmedel
  • Kartläggning av farliga ämnen produkter som säljs via e-handel

Kemikalieinspektionen har hittills samlat in data om tusentals ämnen i kartläggningsuppdraget. Myndighetens arbete går nu bland annat vidare med bedömningar av vilka ämnen som är hälso- eller miljöfarliga, kan utgöra en exponeringsrisk för konsumenter och ännu inte är omhändertagna i EU:s regelverk för kemikalier.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se.

Läs delrapporten: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017–2020 – delredovisning 2018 (PDF 714 kB) , 713.7 kB.

Läs mer om kartläggningsuppdraget och följ löpande publiceringar av nya rapporter inom uppdraget