Mobil-app för effektivare kommunikation – svara på vår företagsenkät

EU Life logotyp och Ask Reach logotyp.

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

En pågående aktivitet i projektet är att kartlägga nuläget om hur information till konsumenter fungerar. Det gör vi bland annat med en webbenkät som riktar sig till företag som tillverkar, distribuerar eller säljer varor till konsumenter. Om du representerar ett sådant företag vill vi gärna ha era synpunkter senast 30 september genom att ni besvarar denna enkät Länk till annan webbplats.. Om du hellre vill svara på engelska går det bra att svara till den tyska miljömyndigheten UBA som är huvudansvarig för hela projektet inom EU. Den engelska enkäten finns på UBA:s webbplats Länk till annan webbplats..

Projektet AskREACH startade för ett år sedan och arbetet är nu igång med utveckling av mobil-appen och tillhörande databas med information till appen. Informationen som är tänkt att förmedlas via appen gäller ämnen som betraktas som särskilt farliga på den så kallade kandidatförteckningen. Där finns för närvarande 191 ämnen som exempelvis är cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I den europeiska kemikalielagstiftningen Reach finns krav på att företag ska lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Projektet finansieras av EU:s miljö­program Life. Arbetet med projektet kommer att pågå under fem år, från september 2017 till augusti 2022. I projektet ingår även informations­insatser i de deltagande EU-länderna för att öka medvetenheten bland konsumenter och leverantörer. Projektresultaten kommer att vara tillgängliga för alla EU:s medlemsländer, även de som inte medverkar i samarbetsprojektet.

Läs tidigare nyhet om projektet (från 2017)

Läs mer om på projektets egen webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Anne Marie Vass, utredare, 08-519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se