Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

CLP-förordningen har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär att ämnesnamn nu finns på svenska för alla ämnen och ämnesgrupper som förekommer i bilaga VI till förordningen. CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Detta är den elfte tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP11).

I bilaga VI till CLP-förordningen finns en förteckning över ämnen med harmoniserad, EU-gemensam klassificering och märkning. Bilagan har nu översatts till alla officiella EU-språk. Det innebär att de kemiska namnen nu anges på svenska i den svenska språkversionen av CLP-förordningen. Tidigare har namnen på ämnena i bilaga VI endast angetts på engelska i samtliga språkversioner.

Enligt CLP-förordningen måste märkningen skrivas på det eller de officiella språk som gäller i det medlemsland där ämnet eller blandningen släpps ut

på marknaden. För produkter som säljs i Sverige ska informationen i märkningen finnas på svenska. Det gäller även namn på de ämnen som ska anges i märkningen. För ämnen som finns på bilaga VI till CLP-förordningen bör i första hand det kemiska namn som anges i bilagan användas för att identifiera ämnet i märkningen.

Ändringen innebär att du kan behöva uppdatera märkningen för kemiska produkter som du släpper ut på marknaden, så att de kemiska namnen överensstämmer med de som anges i bilaga VI.

Övergångsperiod till 1 december 2019

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen till de nya bestämmelserna om översättning och möjlighet att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. Ändringen ska tillämpas från och med den 1 december 2019, men får tillämpas redan nu.

Här hittar du ändringen, ATP11- Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2018/669 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen

För mer information, kontakta gärna:

Susanna Norrthon Risberg, rådgivare, 08-519 41 148

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se