Ny rapport: Ingen anledning till oro för kemikalier i mensskydd

Tamponger

Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en rapport som Kemikalieinspektionen publicerar i dag. Myndigheten har kartlagt innehållet av kemiska ämnen i 35 olika bindor, tamponger, trosskydd och menskoppar.

–Vi bedömer att hälsorisken är låg vid användning av de mensskydd och andra intimhygienprodukter som vi har undersökt. Alla som använder dessa produkter kan fortsätta att göra det utan att vara oroliga för negativa hälsoeffekter från kemikalier, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har inte hittat några rester av bekämpningsmedlet glyfosat eller dess nedbrytningsprodukt AMPA i de analyserade produkterna.

– Vår slutsats utifrån våra egna analyser och tidigare studier är att det inte finns någon anledning att vara orolig för glyfosat i till exempel tamponger och bindor, säger Amanda Rosen.

I kartläggningen har Kemikalieinspektionen köpt in intimhygienprodukter i svenska butiker och på nätet. Förutom mensskydd som bindor, tamponger och menskoppar omfattar kartläggningen produkter som används även utanför menstruationsperioden, som trosskydd och inkontinensskydd. Kemikalieinspektionen har sökt efter 62 farliga och misstänkt farliga kemiska ämnen i produkterna. Av dessa hittades totalt 21 ämnen vid analyserna, nästan uteslutande i låga halter. Inget av ämnena är förbjudet i den här typen av varor.

Kemikalieinspektionen har gjort en översiktlig riskbedömning för 18 av de 21 ämnena som hittats i produkterna och bedömt att hälsorisken är låg. I några menskoppar hittades tre ämnen som Kemikalieinspektionen inte har kunnat riskbedöma, eftersom det saknas tillräckligt med information om ämnena.

– Vi har inga uppgifter som tyder på att dessa tre ämnen utgör någon hälsorisk. De uppmätta halterna av ämnena är också låga, säger Amanda Rosen.

Kemikalieinspektionen kommer genom dialog att uppmärksamma företagen på resultaten i rapporten när det gäller de tre ämnen som myndigheten inte har kunnat göra en riskbedömning av.

Undersökningen av kemikalier i mensskydd och andra intimhygienprodukter har gjorts som en del av Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om att kartlägga farliga kemiska ämnen i produkter och varor som är tillgängliga för allmänheten. Andra skäl till att myndigheten kartlagt intimhygienprodukter är att de används regelbundet av stora delar av befolkningen och att Kemikalieinspektionen har tillsynsansvaret för dessa produkter.

Kemikalieinspektionen har inte gjort någon bedömning av risken för besvär och komplikationer som beror på annat än det kemiska innehållet i produkterna, exempelvis Toxic shock syndrome (TSS) som orsakas av bakterier och kan uppstå vid användning av tamponger. Sådana bedömningar ingår inte i Kemikalieinspektionens uppdrag.

Läs rapporten: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i intimhygienprodukter (PDF 4620 kB) , 4.6 MB.

Lyssna på avsitt 8 av Kemikaliepodden om mensskydd

Fakta om farliga ämnen

Begreppet ”farliga kemiska ämnen” inkluderar i denna rapport både kemiska ämnen som är bedömda som farliga och ämnen som misstänks vara farliga, baserat på kriterierna för klassificering av farliga ämnen inom EU.

För mer information, kontakta gärna:

Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279

Margareta Daho, inspektör, 08-519 41 142

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se