Farliga ämnen kan läcka ut från squishies

En undersökning från den danska myndigheten Miljöstyrelsen visar att farliga ämnen kan läcka ut från skumleksaker, så kallade squishies. Kemikalieinspektionen uppmanar företagen att säkerställa att squishies inte kan orsaka skador på barns hälsa.

Film: Fem frågor om quishies

Squishies är en leksak i mjuk skumplast som har blivit populär hos barn. Miljöstyrelsen i Danmark har gjort mätningar av kemiska ämnen som läcker ut till luften från tolv squishies som köpts i butiker i Danmark och i nätbutiker. Studien visar att alla de tolv squishies som testades avger farliga ämnen i halter som kan innebära en hälsorisk för barn om man utsätts för ämnena under lång tid.

Mot bakgrund av resultaten betonar Kemikalieinspektionen att företag som säljer squishies är ansvariga för att säkerställa att dessa inte innebär risker för barns hälsa. Den svenska branschorganisationen Lek & Babybranschen rekommenderar sina medlemmar att tills vidare ta bort squishies av skummaterial från sitt sortiment.

– Enligt EU:s leksaksdirektiv är företag skyldiga att se till att leksaker är säkra att använda. Om företagen inte kan säkerställa att deras squishies är riskfria för barnen så bör de dra tillbaka dem från försäljning, säger Karin Alkell, rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen rekommenderar att privatpersoner tills vidare ska vara försiktiga med squishies. Detta eftersom analysresultaten från Danmark visar att farliga ämnen läcker från alla de tolv undersökta leksakerna och kan innebära risker.

– Om man vill vara försiktig och skydda barn från att utsättas för farliga ämnen ger vi rådet att tills vidare undvika att köpa squishies och försöka undvika att ha squishies hemma, säger Karin Alkell.

Kemikalieinspektionen har under våren 2018 låtit genomföra egna analyser av sju squishies som köpts från svenska och utländska nätbutiker. Kemikalieinspektionen har sökt efter andra ämnen än de som nu hittats i den danska studien, och har inte hittat några förbjudna och farliga ämnen i de undersökta leksakerna. Med anledning av de resultat som kommit fram i den danska studien kommer Kemikalieinspektionen framöver att genomföra ytterligare tester av squishies.

Om man vill göra sig av med sina squishies så kan man slänga dessa i det vanliga hushållsavfallet. Efter att danska Miljöstyrelsen publicerat sina resultat har även en del leksakshandlare sagt att kunderna kan lämna tillbaka squishies till butiken och få pengarna tillbaka.

Läs mer om analysresultaten på den danska Miljöstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs rekommendationen från Lek & Babybranschen Länk till annan webbplats.

Läs mer om kemikalier i leksaker

Läs fler råd om barn och kemikalier

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för journalister:

Karin Alkell, rådgivare, 08-519 41 126

Karin Rumar, inspektör, 08-519 41 252

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se