Kemikalieinspektionen föreslår en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska.

– Vi är oroade över påverkan på miljön från mellankedjiga klorparaffiner. Ämnesgruppen är klassificerad som mycket giftig för vattenlevande organismer, både akut och kroniskt. Vi föreslår nu att halter över 0,1 procent av ämnena ska vara förbjudna i elektrisk och elektronisk utrustning, säger Johanna Löfbom, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner inom EU:s RoHS-direktiv Länk till annan webbplats.. Regelverket syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

– Detta innebär att Sverige är det första medlemslandet i EU som använder proceduren för att begränsa nya ämnen i RoHS-direktivet, säger Johanna Löfbom.

Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bland annat elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning. Ämnesgruppen kan finnas till exempel i nätverkssladdar, och i sladdar till tv-apparater och hushållsmaskiner.

Det finns risker för miljön och människors hälsa i och med utsläpp från avfallsbehandling av elektronik som innehåller mellankedjiga klorparaffiner. Vissa ämnen i gruppen verkar också uppfylla kriterierna för PBT-ämnen, det vill säga att de är svårnedbrytbara i miljön, ansamlas i levande organismer och är giftiga.

Ämnen med en bättre miljö- och hälsoprofil finns tillgängliga som alternativ till mellankedjiga klorparaffiner, men att gå över till alternativen kan innebära högre kostnader. En samhällsekonomisk analys som Kemikalieinspektionen låtit göra visar dock att de extra kostnaderna för en begränsning av mellankedjiga klorparaffiner är relativt låga, både för industrin och för konsumenterna.

Läs rapporten (på engelska): ROHS Annex II Dossier MCCP – Proposal for a restriction of a substance in electrical and electronic equipment under RoHS (PDF 1060 kB) , 1.1 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Löfbom, utredare, 08-519 41 371

Anne-Marie Vass, utredare, 08-519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se