Kemikalieinspektionen omprövar godkännanden av växtskyddsmedel med neonikotinoider

EU-kommissionen har den 29 maj 2018 beslutat om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med neonikotinoider. Till följd av beslutet kommer Kemikalieinspektionen att ompröva godkännanden av berörda produkter.

Det utökade förbudet innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

Godkännanden för berörda produkter ska enligt EU-kommissionens beslut vara ändrade eller återkallade senast den 19 september, med anstånd som längst till 19 december 2018. Kemikalieinspektionen kommer därför att ompröva godkännanden och de företag som berörs av beslutet kommer att bli kontaktade. För närvarande finns sju växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett växtskyddsmedel med tiametoxam som är godkända i Sverige.

Läs förordningarna från EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

Läs mer om växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Thorin, agronom, 08-519 41 256

Peter Bergkvist, strategisk rådgivare, 08-519 41 209

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se