Kemikalieinspektionen ser över rapport om miljömärkningar

Kemikalieinspektionen gör en översyn av en tidigare publicerad rapport om kemikaliekrav i bland annat miljömärkningar.

I mars publicerade Kemikalieinspektionen en studie om begränsningar av kemikalier som görs i olika miljömärkningssystem och av företag. Studien har tagits fram av ett konsultföretag på uppdrag av Kemikalieinspektionen och ingår i en kartläggning av farliga ämnen i konsumentnära varor och produkter som i dag inte är begränsade i lagstiftningen.

I efterhand har vi konstaterat att studien innehåller vissa otydligheter och felaktiga referenser till regler. Vi ser därför över rapporten och under tiden har vi tillfälligt avpublicerat publikationen ”Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem” (PM 1/18) från vår webbplats. När justeringarna är klara kommer vi att publicera en ny och uppdaterad version av rapporten.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se