Myndigheter i 17 länder har kontrollerat kemikalier i leksaker

Myndigheter i 17 europeiska länder har genomfört en gemensam granskning av förbjudna ämnen i leksaker. Projektet har samordnats av Prosafe, en europeisk organisation för marknadskontroll.

– Projektet visar att det är viktigt att samarbeta om kemikalietillsynen på europeisk nivå. Samarbetet bidrar till att lagstiftningen tillämpas på samma sätt vid tillsyn och ger oss också möjlighet att utbyta erfarenheter mellan olika länder, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen, som varit projektledare för insatsen.

Projektet startades bland annat för att skapa bättre förutsättningar för deltagarländerna att samarbeta i tillsynsärenden och har haft tre huvudsakliga syften:

  • Utveckla metoder (best practise) och utbyta erfarenheter vid tillsyn av leksaker
  • Upptäcka leksaker som inte uppfyller lagkraven och få bort dessa från marknaden
  • Uppdatera prioriteringar för framtida tillsyn av leksaker

I projektet analyserades sammanlagt 255 mjuka plastleksaker, bland annat dockor, uppblåsbara leksaker och badleksaker. Inga otillåtna halter av bly, kadmium, organiskt tenn eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) upptäcktes i leksakerna. Däremot hittades förbjudna ftalater (främst DEHP), kortkedjiga klorparaffiner och bisfenol A.

Totalt 50 av de 255 testade leksakerna innehöll något förbjudet ämne. Varje land bidrog i snitt med 15 leksaker var. Två dockor som fanns på den svenska marknaden innehöll förbjudna, mjukgörande ftalater. Dessa två plastdockor ingick även i Kemikalieinspektionens projekt där myndigheten kontrollerade företag som tidigare anmälts till åklagare. Resultaten från det projektet har Kemikalieinspektionen redovisat i en tillsynsrapport i februari 2018 (PDF 1170 kB) , 1.2 MB.. De genomförda inspektionerna har varit stickprovskontroller med fokus på att hitta brister och speglar därför inte innehållet i alla leksaker på den europeiska marknaden.

– De enskilda leksakerna utgör ingen stor risk, men det är viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen i vår vardag. För att alla leksaker som säljs i Europa ska vara säkra behöver företagen se till att följa lagstiftningen och ställa tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Camilla Westlund.

Läs rapporten på Prosafes webbplats: Chemical risks in plasticised toys Länk till annan webbplats.

Så skyddar du barn från farliga kemikalier – tips och råd om kemikalier i barns vardag

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se