Förbjudna kemikalier hittade i små prylar

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet av kemikalier i små varor som barn kan stoppa i munnen, bland annat mobilfodral, prydnadssaker och hemelektronik. 19 av de 162 varor som analyserades i projektet innehöll förbjudna ämnen. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast.

Sedan i juni 2016 är bly förbjudet i små varor som barn kan stoppa i munnen. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna. Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor.

I projektet har Kemikalieinspektionen analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor som hade importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft innehöll otillåtna halter av bly. Varorna som det gäller är en kylskåpsmagnet, en tvålkopp och ett mobilfodral. Ytterligare två varor som innehöll för höga halter bly enligt den nya regeln upptäcktes, men de varorna var importerade innan förbudet började gälla.

– Det är viktigt att företagen ser till att ställa krav på sina leverantörer för att leva upp till det nya förbudet mot bly, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Ett antal av varorna som analyserades i detta projekt var små elektronikprylar och inuti fem av dessa upptäcktes bly i lödningar. Det är redan tidigare förbjudet inom EU att sälja hemelektronik som innehåller bly. Vid normal användning av produkterna kommer man dock inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning och i avfallsledet.

Kemikalieinspektionen hittade också det förbjudna och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner i tio av de granskade varorna, bland annat i handskar och en tandborsthållare. De flesta av varorna där kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes var gjorda av mjuk PVC-plast.

I detta projekt var det dessutom 20 varor som innehöll ftalater, som tillsätts i varor för att göra plast mjuk. De ftalater som hittats är inte förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Företagen måste informera yrkeskunder om att varorna innehåller ämnena. Konsumenter har rätt att på begäran få veta att varorna innehåller ämnen på kandidatlistan.

– Det är ingen stor risk att använda de enskilda varorna, men det är viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljön utsätts för. De flesta företagen vill inte ha farliga ämnen i sina varor och väljer bort dem när de fått höra att varan innehållit något ämne på kandidatlistan, säger Karin Rumar.

I projektet lämnade Kemikalieinspektionen in anmälningar till åklagare mot elva företag om misstänkta miljöbrott.

De genomförda inspektionerna har varit stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Resultatet av inspektionerna speglar därför inte innehållet i alla små varor på den svenska marknaden.

Fakta om kemiska ämnen som upptäckts i tillsynsprojektet

  • Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Ftalater är en grupp ämnen, varav en del kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn.

Läs rapporten: Tillsyn av små varor som barn kan stoppa i munnen (PDF 1570 kB) , 1.6 MB.

Så skyddar du barn från farliga kemikalier – tips och råd om kemikalier i barns vardag

Lyssna på Kemikaliepodden – för en kemikaliesmart vardag

Läs mer om kemikaliereglerna – för dig som importerar eller tillverkar varor

För mer information, kontakta gärna:

Karin Rumar, inspektör, 08-519 41 252

Charlotte Rahm, inspektör, 08-519 41 197

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se