Ny rapport: Mikroplast bör begränsas i fler produkter

För att skydda miljön behövs ytterligare begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Det framgår av en ny rapport från Kemikalieinspektionen. I nuläget bedömer myndigheten att det fortsatta arbetet i första hand bör ske på EU-nivå.

Regeringen beslutade i februari i år om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Förbudet, som bygger på en tidigare rapport från Kemikalieinspektionen, börjar gälla den 1 juli 2018. De beslutade begränsningarna gäller mikroplast som tillsatts i exempelvis duschtvål eller tandkräm för att ha en skrubbande, rengörande eller polerande effekt.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns mikroplast i ytterligare kosmetiska produkter och andra kemiska produkter än de som omfattas av det kommande förbudet. Syftet har varit att utreda om det behövs ett utökat förbud mot mikroplast i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat utredningen i en rapport som har överlämnats till regeringen.

I nuläget vill Kemikalieinspektionen i första hand arbeta för att ytterligare begränsningar av mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter ska införas på EU-nivå. EU-kommissionen har gett den europeiska kemikaliemyndigheten Echa i uppdrag att utreda sådana begränsningar. Arbetet inom EU med att ta fram ett underlag för att begränsa mikroplaster genom kemikalielagstiftningen Reach inleddes i januari i år.

– Arbetet på EU-nivå har potential att leda fram till tydliga och enhetliga regler som bidrar till att skydda miljön mot utsläpp av mikroplast. Vi kommer att medverka aktivt i arbetet med att ta fram underlag för en EU-reglering, säger Dag Lestander, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens rapport innehåller även ett förslag på hur ett utökat förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter i Sverige skulle kunna utformas. I rapporten uppskattar Kemikalieinspektionen att 0,2 till 4,4 ton mikroplast per år släpps ut i vattenmiljön från kosmetiska produkter som säljs i Sverige och som inte omfattas av det redan beslutade förbudet. Detta handlar till exempel om vissa hudkrämer, solkrämer och smink som läppstift, mascara och puder.

I rapporten bedömer Kemikalieinspektionen att andra kemiska produkter som rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel troligen bidrar till en relativt liten mängd utsläpp av mikroplaster i Sverige. Det handlar uppskattningsvis om mellan 0,06 och 0,6 ton per år.

Kemikalieinspektionen kommer enligt rapporten till regeringen att arbeta aktivt för att bidra till ökad kunskap kring mikroplaster bland forskare, myndigheter och företag, särskilt när det gäller de minsta typerna av mikroplast som används i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Kemikalieinspektionen kommer även att föra dialog med berörda branscher, med syftet att höja ambitionsnivån när det gäller att frivilligt ersätta mikroplaster i bland annat kosmetiska produkter.

Läs rapporten: Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter (PDF 899 kB) , 898.9 kB.

Läs om reglerna som gäller från den 1 juli 2018 om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Fakta om mikroplast

Mikroplast är mycket små plastpartiklar som bryts ner väldigt långsamt i miljön. Enligt Kemikalieinspektionens definition i rapporten ska plastpartiklar vara mindre än fem millimeter och olösliga i vatten för att räknas som mikroplast. När mikroplast hamnar i sjöar och hav finns det risk för negativa effekter på exempelvis musslor, kräftdjur och fiskar. När de vattenlevande djuren får i sig mikroplast kan det leda till minskat födointag, inflammationer och försämrad lagring av energi. Mikroplasten kan också innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av vattenlevande organismer.

För mer information, kontakta gärna:

Dag Lestander, utredare, 08-519 41 228

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se