Sverige står värd för internationell kemikaliekonferens

Den 13–15 mars står Sverige värd för en internationell konferens om kemikalier och avfall. Konferensen handlar om att utveckla en ny global målstruktur för kemikalier och avfall som ska gälla från 2020 och framåt.

Omkring 400 intressenter från hela världen samlas i Solna den 13–15 mars för att diskutera hur ett nytt globalt ramverk för kemikalier kan utformas. Sverige är värd för mötet tillsammans med FN:s miljöprogram UN Environment, och det är Kemikalieinspektionen som arrangerar mötet på uppdrag av regeringen. Innan konferensen startar står miljöminister Karolina Skog värd för en informell högnivådel måndagen den 12 mars, där regeringsrepresentanter medverkar.

Det nuvarande globala målet för säker hantering av kemikalier antogs 2002 och gäller till år 2020. För att driva på uppfyllandet av detta mål finns sedan 2006 en internationell kemikaliestrategi – Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). En internationell process har initierats inom FN:s miljöprogram med syftet att ta fram rekommendationer för ett nytt globalt mål för kemikalier och avfall efter 2020 och en strategi för genomförandet. Mötet i Sverige är det andra i en serie av möten i den processen. Vid SAICM-mötet år 2020 ska den nya målstrukturen och den nya strategin vara färdigutvecklade.

Läs pressmeddelande från regeringen: Sverige värd för strategiskt möte inför förhandlingar om ett globalt avtal för kemikalier Länk till annan webbplats.

Läs mer på SAICM:s webbplats Länk till annan webbplats.