Kriterier för hundratals kemikalier i miljömärkta varor

Miljömärkningar av konsumentvaror som kläder och hemelektronik omfattar i dag hundratals kemiska ämnen som inte är begränsade i lagstiftningen. Det visar en kartläggning av kemikaliekrav i miljömärkningar som Kemikalieinspektionen har genomfört.

Innehållet i denna text har ändrats den 7 juni 2018 sedan rapporten justerats och publicerats i en uppdaterad version.

– Farliga ämnen som i dag inte är förbjudna kan förekomma i olika varor och produkter som vi omger oss med i vardagen. Den nya kartläggningen av miljömärkningar ger värdefull information om vilka ämnen som kan komma att behöva utvärderas eller begränsas i lagstiftningen, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att fram till 2020 kartlägga farliga ämnen som finns i varor och produkter och ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Studien om miljömärkningar är den första i en serie rapporter som Kemikalieinspektionen tar fram inom ramen för kartläggningsuppdraget.

I rapporten finns beskrivningar av kriterier för kemiska ämnen i varor och produkter som miljömärkningar och andra kravställare har utvecklat. Totalt ingår 73 dokument med kemikaliebegränsningar från 18 olika kravställare i kartläggningen. Det görs inga jämförelser mellan olika märkningar i rapporten. Resultatet är tänkt att ge vägledning om vilka ämnen som kan behöva prioriteras i arbetet med att utveckla kemikalielagstiftningen och andra styrmedel. Sex olika typer av produkter och varor har ingått i kartläggningen:

  • möbler och byggvaror
  • kem-tekniska produkter
  • kosmetiska produkter
  • textil och läder
  • elektronik
  • pappers-, kontors-, leksaks- och förpackningsartiklar

I rapporten redovisas 494 miljömärkningskriterier för enskilda ämnen och 143 miljömärkningskriterier för ämnesgrupper där miljömärkningarna är striktare än lagstiftningen. Samma ämnen och ämnesgrupper kan förekomma i flera olika märkningar eller kriterier.

Flest miljömärkningskriterier för enskilda ämnen finns för textil- och lädervaror. Kriterierna gäller exempelvis flamskyddsmedel, mjukgörande ämnen, svårnedbrytbara högfluorerade ämnen (PFAS) och färgämnen som kan vara allergiframkallande.

– Poängen med miljömärkningar är att ställa hårdare miljökrav än vad som finns i lagstiftningen. I miljömärkningar finns ofta större möjligheter att begränsa hela grupper av ämnen av försiktighetsskäl, säger Erik Gravenfors.

Läs rapporten: Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem (PDF 2050 kB) , 2.1 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se