Kemikalieinspektionen har anmält 16 företag till åklagare

Kemikalieinspektionen har genomfört en granskning av företag som myndigheten tidigare har anmält till åklagare. 16 av de 19 kontrollerade varuimportörerna åtalsanmäldes på nytt för brister i kemikaliekontrollen. Den vanligaste bristen som upptäcktes var förbjudna halter av bly i elektronik.

– Det är företagens ansvar att se till att deras produkter är säkra att använda. De flesta av de inspekterade företagen har förbättrat sitt kemikaliearbete, men fortfarande är det många varor som innehåller farliga ämnen, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens kontroller av tidigare anmälda företag genomfördes under 2017. I tillsynsprojektet kontrollerades 261 varor, bland annat hemelektronik, leksaker och sportartiklar. I 61 av de granskade varorna upptäcktes minst ett farligt ämne över gränsvärdet i lagstiftningen. Det innebär att nästan en fjärdedel, 23 procent, av varorna innehöll förbjudna kemikalier. Efter inspektionerna har Kemikalieinspektionen anmält 16 av de 19 granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Den vanligaste överträdelsen som upptäcktes i tillsynsprojektet var att elektriska och elektroniska varor innehöll bly i lödningar. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och leda till försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Vid normal användning av produkterna kommer man inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet eller om bly kommer ut i miljön. Den näst vanligaste överträdelsen var att mjuk plast innehöll kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks vara cancerframkallande. I några av varorna upptäcktes också mjukgörande ämnen, ftalater, som kan påverka kroppens hormonsystem. Sex av ftalaterna är förbjudna i leksaker.

– Det finns ingen stor risk med att använda de enskilda produkterna, men det är viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljön utsätts för, säger Camilla Westlund.

Kemikalieinspektionen konstaterar i den tillsynsrapport om projektet, som publiceras i dag, att de flesta av företagen har förbättrat sina rutiner för att förhindra att farliga ämnen finns i många av varorna. En orsak till bristerna som upptäckts kan vara att många av de granskade importörerna säljer lågprisprodukter, som är den kategori av varor där Kemikalieinspektionen oftast hittar farliga ämnen. Ytterligare en förklaring kan vara att företagen inte i tillräckligt hög grad prioriterar arbetet med kemiska innehållet i varorna.

– Det är viktigt att företag som importerar exempelvis elektronik och varor av mjuk plast följer lagstiftningen och ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer. På det sättet kan företagen bidra till en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Camilla Westlund.

Läs rapporten: Återkontroll av tidigare åtalsanmälda företag (PDF 1170kB) , 1.2 MB.

Så skyddar du barn från farliga kemikalier – ta del av tips och råd om kemikalier i barns vardag

Lyssna på Kemikaliepodden – en samtalspodd för en kemikaliesmart vardag

Läs mer om kemikaliereglerna för dig som importerar eller tillverkar varor Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fyra tips till konsumenter om kemikalier i hemelektronik

  • All elektronisk hemutrustning ska vara CE-märkt som bevis på att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven.
  • Undvik att låta barn skruva isär elektriska apparater och låt inte heller små barn stoppa elektronik, exempelvis mobiltelefoner, i munnen.
  • Lämna gamla elektriska apparater och elektronikavfall till kommunens miljöstation eller återvinningscentral.
  • Även om riskerna är små kan du undvika att placera dator, tv och annan elektronik i barnens sovrum.

Fakta om farliga ämnen som Kemikalieinspektionen hittat i varor

  • Bly kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Det är akut giftigt i höga halter och är farligt för miljön.
  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och misstänks vara cancerframkallande.
  • Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare i viss plast. Alla är inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka kroppens hormonsystem.

Fakta om åtalsanmälningarna

De 16 företag som Kemikalieinspektionen har anmält till åklagare i detta tillsynsprojekt är Ahlberg-Dollarstore AB, Biltema AB, CoolStuff AB, East Import i Höör AB, Gilbert Trading AB, Granngården AB, Home Shop Scandinavia AB, Inter Agenturer AB, Jula AB, Moon radio AB, Robetoy AB, Runsven AB, Rusta AB, SBI Sport AB, Teknikmagasinet Sweden AB och Ur & Penn AB.

De tre företag som inte har anmälts till åklagare i detta tillsynsprojekt är Suntoy AB, Tura Scandinavia AB och Nedis AB.