Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

– Förslaget är ett led i att försöka minimera användningen av PFAS. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och blir kvar i miljön under mycket lång tid, säger Daniel Borg, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Den svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA har gemensamt lämnat in ett förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om att förbjuda sex högfluorerade ämnen. Förslaget gäller ämnena perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA).

Det föreslagna förbudet omfattar även andra PFAS-ämnen som kan brytas ner till något av dessa sex ämnen. Detta innebär att förslaget totalt gäller en grupp med omkring 200 högfluorerade ämnen.

Skälet till det svensk-tyska förslaget är att ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Användningen av de ämnen som förslaget gäller är i dagsläget låg inom EU. Syftet med förslaget är att förhindra att ämnena börjar användas när andra högfluorerade ämnen fasas ut, exempelvis ämnet PFOA som kommer att bli förbjudet inom EU från och med 2020.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa startar i dag ett samråd där myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner bjuds in för att komma med synpunkter på begränsningsförslaget. Samrådet pågår till och med den 20 juni 2018.

Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Exempel på produkter där ämnena kan förekomma är brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika.

Länk till samrådet hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Läs mer om högfluorerade ämnen (PFAS)

För mer information, kontakta gärna:

Daniel Borg, toxikolog, 08-519 41 230

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.

Det finns i dag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som i dag finns om hälsoeffekter är baserad på ett fåtal PFAS och kommer främst från studier på försöksdjur. Uppvisade effekter på försöksdjur är bland annat påverkan på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvaret och effekter på avkomman.

Eftersom studierna är gjorda på djur kan man inte säkert veta att dessa effekter uppstår hos människor. Hos människor har misstänkta samband hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och bland annat påverkan på blodfetter och sköldkörteln.