EU förlänger godkännandet för glyfosat i fem år

En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Godkännandet kommer att gälla i fem år.

EU-kommissionen har fått stöd av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer för att förnya godkännandet för glyfosat i fem år. Det framgick vid en omröstning i en omprövningskommitté Bryssel i dag.

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå. Det nuvarande godkännandet för ämnet löper ut den 15 december 2017. Senast om fem år, den 15 december 2022, kommer EU på nytt behöva ta ställning till om godkännandet återigen ska förnyas.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste vara godkända i de medlemsländer där produkterna ska användas. För att glyfosatprodukter ska få fortsätta säljas och användas i Sverige efter 2018 krävs att företagen ansöker om förnyat godkännande för produkterna och att Kemikalieinspektionen beviljar ansökan.

Glyfosatprodukter används bland annat för att bekämpa ogräs på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörden. Glyfosat ingår i cirka 25 godkända växtskyddsmedel i Sverige.

Läs mer om glyfosat

Pressmeddelande från regeringen om omröstningen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Bergkvist, strategisk rådgivare, 08-519 41 209

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.