Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13-19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Sverige deltar denna vecka i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week Länk till annan webbplats., som världshälsoorganisationen WHO står bakom.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. En nationell handlingsplan är grundläggande för att varje land ska kunna bygga upp ett systematiskt arbete mot resistens. Ett av målen i den politiska deklaration som antogs vid ett högnivåmöte i FN förra året är därför att alla FN:s medlemsländer ska ta fram nationella handlingsplaner under 2017. Sverige uppdaterar för närvarande sin tredje nationella plan.

I Sverige samarbetar 25 myndigheter och organisationer med handlingsplanen och Kemikalieinspektionen är en av dem. Vi är den myndighet som godkänner desinfektionsmedel och andra produkter som används för att kontrollera skadliga organismer. Tillgång till sådana medel är viktig för att undvika smittspridning. Samtidigt finns en farhåga att de kan bidra till ökad resistens mot antibiotika.

I samband med World Antibiotic Awareness Week lanseras den nya webbplatsen skyddaantibiotikan.se Länk till annan webbplats.. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla måste hjälpa till att skydda den. På webbplatsen skyddaantibiotikan.se Länk till annan webbplats.finns information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Allt material, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas.

Läs mer

Skydda antibiotikan Länk till annan webbplats.

Läs mer om nationellt Antibiotikaforum 2017 Länk till annan webbplats.

Läs WHO:s information om World Antibiotic Awareness Week Länk till annan webbplats.(engelska)

Kontakt

Kemikalieinspektionen: Anna Lindberg, utredare, 08-519 41 221, e-postadress till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Folkhälsomyndigheten: Malin Grape, enhetschef, 010-205 2456, malin.grape@folkhalsomyndigheten.se

Jordbruksverket: Elisabet Lindal, samordnare antibiotikafrågor 036-15 59 10 elisabet.lindal@jordbruksverket.se