Vanligt med brister i märkningen av ögonfranslim

Stylister som arbetar med att förlänga ögonfransar riskerar att få hälsoproblem av limmet som används vid behandlingen. Kemikalieinspektionen har granskat ögonfranslim från 25 företag och upptäckt brister i produktinformationen från alla företagen.

Foto på en kvinna som får kosmetisk behandling i form av limning av lösa ögonfransar

– För att förhindra att stylister och deras kunder skadas av ögonfranslim är det viktigt att produkterna har rätt märkning. Vårt tillsynsprojekt har lett till att företagen fått ökade kunskaper om regelverket och förbättrat sin information om produkterna. Det finns en stark vilja hos företagen att göra rätt, säger Barbro Sillrén, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Astmaanfall, andningssvårigheter, tryck över bröstet och kliande hudutslag är några exempel på hälsobesvär som stylister kan drabbas av efter att ha arbetat med ögonfranslim. Det förekommer också att stylisternas kunder råkar ut för röda och kliande ögon, svullna ögonlock och eksem. Orsaken till symtomen är att ögonfranslim brukar innehålla cyanoakrylat för att de konstgjorda fransarna ska fästa snabbt. Cyanoakrylat är en typ av härdplast som även kallas superlim.

Efter att arbets- och miljömedicinska kliniker uppmärksammat stylisternas hälsoproblem och brister i produktmärkningen på produkterna har Kemikalieinspektionen genomfört ett tillsynsprojekt om ögonfranslim. I projektet har 25 företag som säljer ögonfranslim kontrollerats. 14 av företagen hade omfattande brister i sin produktinformation och hos elva företag upptäckte Kemikalieinspektionen mindre brister i informationen.

Ögonfranslim räknas som en kemisk produkt som omfattas av EU:s kemikalielagstiftning. De granskade företagen har i de flesta fall bara haft begränsad kunskap om regelverket då de främst importerar och säljer kosmetiska produkter som regleras av en annan lagstiftning. Kemikalieinspektionen har anmält fyra av de granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott. Företagen har åtalsanmälts för att förpackningarna saknat rätt märkning på svenska, och i ett fall för att produkten saknade säkerhetsdatablad.

Flera av de inspekterade företagen har framfört att det finns problem med att privatpersoner genomför ögonfransförlängningar i hemmiljö. Många stylister arbetar utan skyddsåtgärder, som exempelvis en utsugsanordning som ventilerar bort farliga ämnen från luften. Att arbeta utan skyddsåtgärder innebär ökad risk för att utsättas för de allergiframkallande ämnen som finns i limmet.

– Stylister som arbetar med ögonfransförlängning i hemmet behöver känna till riskerna med att använda limmet. Känner man till riskerna kan man också vidta åtgärder för att bland annat undvika att andas in ångorna från limmet, säger Barbro Sillrén.

Läs rapporten: Ögonfranslim – Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017 (PDF 1050 kB) , 1.1 MB.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket: Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister Länk till annan webbplats.

Läs mer hos 1177 Vårdguiden: Frågor och svar om ögonfransförlängning Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Barbro Sillrén, inspektör, 08-519 41 115

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Stylister har drabbats av andningssvårigheter

Vid ögonfransförlängning limmas konstgjorda fransar på kundens egna ögonfransar. Totalt limmas mellan 100–300 fransar fast på mellan en och tre timmar. Limmet innehåller cyanoakrylat för att de konstgjorda fransarna ska fästa snabbt.

Cyanoakrylat är en typ av akrylplaster eller härdplaster och kallas även superlim. Även om små mängder används vid varje behandling så utsätts fransstylister för en lång daglig exponering av ämnena.

Exempel på typiska symptom hos fransstylister är astmaanfall, andningssvårigheter, tryck över bröstet och kliande hudutslag. Även kunden kan få besvär som röda kliande ögon, svullna ögonlock och eksem.

Lim för ögonfransförlängning är en kemisk produkt som omfattas av kraven i EU:s kemikalielagstiftningar CLP-förordningen och Reach-förordningen.