Nu startar vårt samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln

Farosymboler på etiketter på kemiska produkter

Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. De flesta kemiska produkter är blandningar, det vill säga består av två eller flera ämnen. Reglerna i CLP-förordningen för blandningar gäller sedan den 1 juni 2015, men blandningar som har importerats eller överlåtits tidigare har fått säljas vidare med äldre märkning i två år. Sedan den 1 juni 2017 får kemiska produkter som är märkta enligt äldre regler inte längre säljas.

Under hösten kommer inspektörer från omkring 150 kommuner kontrollera att butikerna endast säljer kemiska produkter som är:

  • märkta enligt CLP-förordningen,
  • märkta på svenska,
  • försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs.

Inspektionerna är en del av ett nationellt tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen genomför tillsammans med landets kommuner.

För mer information, kontakta gärna:

Robert Ljunggren, inspektör, 08-519 41 123

Caroline Nilsson, inspektör, 08-519 41 379

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Läs mer om reglerna i CLP-förordningen

Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter

Faktablad – Barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning