Svenska initiativ har lett till EU-regleringar av nästan 40 farliga kemikalier

Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen tagit initiativ till åtgärder mot nästan 40 farliga kemikalier som reglerats inom EU. Sverige har därmed en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö från farliga ämnen. Det framgår av Kemikalieinspektionens redovisning i dag av regeringsuppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag.

– Det är en förutsättning för ett hållbart samhälle att vi har ett starkt skydd för hälsa och miljö mot farliga kemikalier. Handlingsplanen för en giftfri vardag bidrar kraftigt till att minska riskerna samtidigt som vi fortsatt står inför stora utmaningar, till exempel när det gäller farliga ämnen i varor, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen om att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. I rapporten som Kemikalieinspektionen överlämnar till regeringen i dag redovisar myndigheten vilka insatser som har gjorts på nationell nivå i Sverige, inom EU och internationellt inom ramen för handlingsplanen sedan starten 2011. Kemikalieinspektionen konstaterar i rapporten att Sverige med stöd av handlingsplanen har kunnat ta en ledande roll när det gäller att lämna förslag till åtgärder mot hälso- och miljöfarliga ämnen inom EU.

Under perioden 2011–2017 har Kemikalieinspektionen bidragit med underlag och förslag om 39 kemiska ämnen, som därefter har begränsats inom EU:s kemikalieförordningar. Det betyder att Sverige i förhållande till folkmängden är det EU-land som arbetar mest aktivt med att utveckla EU:s kemikalielagstiftning. Bland de ämnen som Kemikalieinspektionen tagit initiativ till att reglera på EU-nivå finns flera högfluorerade ämnen (PFAS) och kadmium. Sverige har också drivit på för skärpta begränsningar i EU:s leksaksdirektiv för bisfenol A och bly i leksaker. På internationell nivå har Kemikalieinspektionen förstärkt insatserna med att bidra till regleringar av kemiska ämnen i globala konventioner.

Med stöd av handlingsplanen för en giftfri vardag har Kemikalieinspektionen även förstärkt tillsynen i Sverige av farliga ämnen i konsumentvaror. Myndighetens kontroller är särskilt inriktade på varor som barn och unga kommer i kontakt med, till exempel leksaker, smycken, kläder och hemelektronik. Ett stort antal varor med förbjudna ämnen har upptäckts vid kontrollerna och antalet åtalsanmälningar för miljöbrott har ökat. Kemikalieinspektionen har också tagit initiativ till branschdialoger i Sverige för att uppmuntra företag att byta ut farliga ämnen i sina produkter. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten har Kemikalieinspektionen utvecklat upphandlingskriterier för att underlätta för förskolor att ställa kemikaliekrav på sina leverantörer. Inom ramen för handlingsplanen har Kemikalieinspektionen även startat ett kommunnätverk för en giftfri vardag.

I den nya rapporten lyfter Kemikalieinspektionen fram tre huvudsakliga utmaningar när det gäller att skydda hälsa och miljö från skadliga ämnen. Utmaningarna gäller att antalet varor som innehåller farliga ämnen är stort och förväntas öka, att livsmedel och dricksvatten fortfarande förorenas av farliga ämnen, samt att barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier.

För att möta utmaningarna framöver konstaterar Kemikalieinspektionen att det bland annat är viktigt att fortsätta arbeta med förslag till begränsningar av farliga ämnen inom EU och att driva på för att effektivisera EU:s processer. Kemikalieinspektionen har identifierat ett 40-tal farliga ämnen som myndigheten har inlett arbete med eller har för avsikt att arbeta med inom EU under den närmaste framtiden. Under de kommande åren ska Kemikalieinspektionen även utöka arbetet med att kartlägga vilka farliga ämnen som kan finnas i produkter och varor som vi omger oss med i vardagen.

– Vi är stolta över vad vi hittills har åstadkommit inom handlingsplanen en giftfri vardag och ser ett behov av att fortsätta bedriva ett långsiktigt och metodiskt arbete för att skydda hälsa och miljö. För att kunna möta de framtida utmaningarna på kemikalieområdet föreslår vi att regeringen permanentar nivån på arbetet för en giftfri vardag, säger Nina Cromnier.

Läs rapporten: Handlingsplan för en giftfri vardag slutredovisning 2015-2017 (PDF 1990 kB) , 2 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Mona Blomdin Persson, avdelningschef, 08-519 41 133

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se