Kemikalieinspektionen har kontrollerat otillåtna växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Tullverket medverkat i ett EU-projekt för att kontrollera om otillåtna växtskyddsmedel importeras till Sverige. Ingen otillåten import upptäcktes under de tio dagar som kontrollerna genomfördes. I de medverkande EU-länderna hittades under samma tid totalt 122 ton otillåtet importerade växtskyddsmedel.

– Det är positivt att vi inte upptäckt någon import av otillåtna växtskyddsmedel i kontrollerna. Resultatet antyder att problemet är större i flera andra EU-länder än i Sverige även om det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån stickprov som gjorts under en kort period, säger Susanna Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

EU:s polisbyrå Europol och den nederländska myndigheten för livsmedelssäkerhet NVWA har tagit initiativ till ett EU-samarbete för att motverka handeln med otillåtna växtskyddsmedel. Under våren 2017 genomförde Europol ett kontrollprojekt – operation Silver Axe II – i samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, och myndigheter i 16 EU-länder. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och Tullverket som genomfört kontrollerna. Inga misstänkta produkter upptäcktes vid inspektionerna i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat det svenska resultatet till Europol.

Sammanlagt upptäcktes 122 ton otillåtna växtskyddsmedel i EU vid kontrollerna av 940 transporter av växtskyddsmedel. Förutom Sverige medverkade Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och aktionsledaren Nederländerna i operationen. I 48 fall ledde kontrollerna till vidare åtgärder från myndigheterna i de berörda länderna.

Otillåtna växtskyddsmedel riskerar att orsaka skador på hälsa och miljö då de inte utvärderats och godkänts, och riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Användning av otillåtna växtskyddsmedel kan även bidra till att skadliga resthalter av produkterna förekommer i livsmedel.

Läs mer hos Europol: 122 tons of illegal or counterfeit pesticides seized during operation Silver Axe II Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Susanna Karlsson, inspektör, 08-519 41 319

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se