Minamatakonventionen om kvicksilver träder i kraft i dag

I dag träder den globala Minamatakonventionen i kraft i världen. Konventionen ska begränsa att kvicksilver används och sprids i miljön.

Minamatakonventionen begränsar och förbjuder kvicksilver i både produkter och industriella processer från och med 2020. Konventionen var färdigförhandlad under 2013 och har hittills ratificerats av 74 länder. Sverige ratificerade konventionen i maj 2017.

Minamatakonventionen innebär att partsländer ska minska eller fasa ut sin användning av kvicksilver, sluta bryta kvicksilver och bättre kontrollera sina utsläpp så att påverkan på miljön minskar.

Kvicksilver har länge varit en prioriterad fråga för Sverige. Kemikalieinspektionen har tillsammans med andra myndigheter bistått Miljö- och energidepartementet under de internationella förhandlingarna om konventionen.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer.

Det mesta av det kvicksilver som faller ner på svensk mark kommer från andra länder. För att minska föroreningen av den svenska miljön är det därför viktigt att åtgärder vidtas på global nivå.

Läs mer på Minamatakonventionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om kvicksilver

För mer information, kontakta gärna:

Anna Fransson, rådgivare, 08-519 41 173

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se