Kemikalieinspektionen lanserar nya lektionsplaner i Hannas hus

Webbplatsen Hannas hus är ett verktyg för lärare som kan användas vid undervisning om kemikalier och kemiska produkter. Den pedagogiska webbplatsen fylls nu på med nya lektionsplaner och fördjupningsartiklar för eleverna.

Varje år skadas flera hundra barn efter att ha kommit i kontakt med farliga kemiska produkter som tändvätska och avloppsrengöringsmedel. För att öka medvetenheten hos både barn och vuxna har Kemikalieinspektionen lanserat den pedagogiska webbplatsen hannashus.se Länk till annan webbplats.. Webbplatsen har tagits fram genom ett samarbete mellan nordiska myndigheter och med finansiering från Nordiska ministerrådet och lanserades under 2015.

Nu utökas Hannas hus med tre nya lektionsplaner för elever i årskurs 2 till 6. De tre nya lektionsplanerna har också gjort lärarhandledningen mer omfattande för att underlätta för lärare som vill som planera lektioner utifrån Hannas hus. Varje lektionsplan är kopplad till varsin ny fördjupningsartikel om ämnena Vår värld består av kemikalier Länk till annan webbplats., Kemikalier och miljön Länk till annan webbplats. och Var försiktig Länk till annan webbplats.. Dessa artiklar är tänkta att få eleverna att reflektera över skadliga kemikaliers påverkan på hälsa och miljö och vad eleverna själva kan göra för att minska risken att utsätta sig och miljön för skadliga kemikalier.

Förhoppningen med Hannas hus är att kunna minska antalet olyckor som är kopplade till användningen av kemikalier i vardagen. Hannashus.se upplyser därför om varningsmärkningarna på vanliga kemiska produkter (de så kallade faropiktogrammen), fast på ett roligare och engagerande sätt.

Vet du vad faropiktogrammen betyder? Testa dina kunskaper i Hannas hus! Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta gärna:

Ingrid Wirén, rådgivare, 08-519 41 155

Erika Witasp Henriksson, handläggare, 08-519 41 388

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se