EU listar högfluorerat ämne som särskilt farligt efter förslag från Sverige

Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

EU:s medlemsländer har beslutat att lägga till ett nytt ämne på kandidatförteckningen i slutet av juni. Det gäller ämnet PFHxS som förs upp på listan över särskilt farliga ämnen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart (mycket persistent) och kan ansamlas i levande varelser (mycket bioackumulerande).

PFHxS ingår i gruppen högfluorerade ämnen (PFAS) som har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Högfluorerade ämnen används i många produkter, till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar och kosmetika. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön, många är vattenlösliga och rörliga i marken och flera ansamlas dessutom i levande organismer.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas medlemsstatskommitté har även beslutat att ämnet bisfenol A ska föras upp på kandidatförteckningen som hormonstörande för människa. Detta förslag har förts fram av Frankrike och beslutet i medlemsstatskommittén var enhälligt. Bisfenol A fördes upp på kandidatlistan i januari 2017 på grund av sina egenskaper som reproduktionsstörande.

Bisfenol A används bland annat vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och är förbjudet i nappflaskor inom EU. I Sverige är det även förbjudet vid relining av dricksvattenrör, samt i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år. EU-kommissionen har även beslutat att förbjuda bisfenol A i termopapper som bland annat används i kassakvitton från och med i januari 2020.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

När förs nya ämnen upp på kandidatförteckningen?

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

Läs mer om EU:s kandidatförteckning

Läs mer om högfluorerade ämnen (PFAS)

Läs mer om besluten på Echa:s webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta gärna:

Jenny Ivarsson, utredare, 08-519 41 363 (frågor om högfluorerade ämnen)

Margareta Halin Lejonklou, toxikolog, 08-519 41 390 (frågor om bisfenol A)

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se