Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Kemikalieinspektionen överväger att föreslå en begränsning av mellankedjiga klorparaffiner

Kemikalieinspektionen överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Nu finns det möjlighet att komma med synpunkter på arbetet i ett öppet samråd. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och kan påverka människors förmåga att få barn.

Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bland annat elektronik, främst i kablar av PVC-plast. Vi undersöker nu om det är lämpligt att föreslå en begränsning av MCCP i EU:s RoHS-direktiv. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Som ett led i arbetet med att undersöka behovet av och möjligheten till en begränsning har en konsult fått i uppdrag att ta fram en rapport. Konsultrapporten innehåller bland annat:

  • vetenskapliga data om MCCP
  • lagrelaterade frågor
  • information om användningen av MCCP och skadlig inverkan på människors hälsa och miljön
  • exponering i avfallshanteringsprocessen
  • alternativ till MCCP
  • en samhällsekonomisk bedömning.

Vi efterfrågar nu information och återkoppling på rapporten genom ett öppet samråd. Intressenter är välkomna att bidra med synpunkter under samrådsperioden som pågår till och med den 15 september 2017. Nästa steg för Kemikalieinspektionen är att avgöra om det är relevant eller inte att föreslå en begränsning av MCCP i RoHS-direktivet.

Läs konsultrapporten om MCCP (PDF 1200 kB, på engelska) , 1.2 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Löfbom, utredare, 08-519 41 371

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se